Title: Ošetřovatelská péče o klientku s karcinomem štítné žlázy
Other Titles: Nursing care of the client with thyroid cancer
Authors: Bendová, Jana
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9931
Keywords: karcinom štítné žlázy;chirurgie;otorinolaryngologie;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: thyroid cancer;surgery;otorhinolaryngology;nursing care
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o klientku s karcinomem štítné žlázy. Zabývá se problematikou ošetřovatelských diagnóz a péčí o klienty s maligním onemocněním. Teoretická část práce obsahuje anatomii štítné žlázy a příštítných žláz, diagnostiku onemocnění, jeho symptomy, etiologii, terapii a následnou péči. Zaměřila jsem se především na ošetřovatelskou péči v předoperační a pooperační fázi. Praktická část bakalářské práce zahrnuje kazuistiku dvou pacientek, které musely podstoupit radikální chirurgickou operaci, zvanou totální tyroidektomie. Ošetřovatelský model jsem zvolila u obou pacientek podle Marjory Gordonové. Hlavním bodem práce bylo rozpracování ošetřovatelských diagnóz, které se vztahovaly na předoperační a pooperační ošetřovatelskou péči. Edukační plány jsem směřovala na pooperační režim a hygienu jizvy v domácím prostředí.?
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on nursing care of the client with thyroid cancer. It deals with dilemma of nursing diagnoses and the care of clients with malignant disease. Theoretical part of this thesis contains anatomy of the thyroid and parathyroids, diagnosis of disease, its symptoms, aetiology, treatment and aftercare. I have focused on nursing care in pre and post-operative phase. Practical part contains the casuistry of two clients, which had to undergo radical surgery, called thyroidectomy. I've chosen the same nursing care for both clients ? by Marjory Gordon. The main point of this thesis was to develop nursing diagnosis for both pre and post-operative nursing care. I've addressed educational plans to post-operative mode and hygiene of the scar in a home environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bendova Jana- 2013.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Bendova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,73 kBAdobe PDFView/Open
Bendova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,68 kBAdobe PDFView/Open
Bendova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce58,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.