Název: Ošetřovatelská péče o klientku s karcinomem štítné žlázy
Další názvy: Nursing care of the client with thyroid cancer
Autoři: Bendová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9931
Klíčová slova: karcinom štítné žlázy;chirurgie;otorinolaryngologie;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: thyroid cancer;surgery;otorhinolaryngology;nursing care
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o klientku s karcinomem štítné žlázy. Zabývá se problematikou ošetřovatelských diagnóz a péčí o klienty s maligním onemocněním. Teoretická část práce obsahuje anatomii štítné žlázy a příštítných žláz, diagnostiku onemocnění, jeho symptomy, etiologii, terapii a následnou péči. Zaměřila jsem se především na ošetřovatelskou péči v předoperační a pooperační fázi. Praktická část bakalářské práce zahrnuje kazuistiku dvou pacientek, které musely podstoupit radikální chirurgickou operaci, zvanou totální tyroidektomie. Ošetřovatelský model jsem zvolila u obou pacientek podle Marjory Gordonové. Hlavním bodem práce bylo rozpracování ošetřovatelských diagnóz, které se vztahovaly na předoperační a pooperační ošetřovatelskou péči. Edukační plány jsem směřovala na pooperační režim a hygienu jizvy v domácím prostředí.?
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on nursing care of the client with thyroid cancer. It deals with dilemma of nursing diagnoses and the care of clients with malignant disease. Theoretical part of this thesis contains anatomy of the thyroid and parathyroids, diagnosis of disease, its symptoms, aetiology, treatment and aftercare. I have focused on nursing care in pre and post-operative phase. Practical part contains the casuistry of two clients, which had to undergo radical surgery, called thyroidectomy. I've chosen the same nursing care for both clients ? by Marjory Gordon. The main point of this thesis was to develop nursing diagnosis for both pre and post-operative nursing care. I've addressed educational plans to post-operative mode and hygiene of the scar in a home environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bendova Jana- 2013.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce58,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.