Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLoudová, Soňa
dc.contributor.authorBöhmová, Karolína
dc.contributor.refereeHajšmanová, Bohumila
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:25Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:25Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier49563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9933
dc.description.abstractV bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o nemocného s maligním onemocněním pankreatu v domácím prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části blíže specifikuji samotné onemocnění. Stručně popisuji anatomii pankreatu. Definuji pojem solidní adenokarcinom pankreatu. Zabývám se klinickým obrazem, příčinou a léčbou nemoci. Dále se věnuji ošetřovatelské péči, léčbě bolesti, domácí péči a v neposlední řadě umírání a smrti. V praktické části je již samotná kazuistika, zaměřená na bio-psycho-sociální potřeby, jejíž součástí je ošetřovatelský proces a edukační plán.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkarcinom pankreatucs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectdomácí péčecs
dc.subjectléčba bolestics
dc.subjectsmrtcs
dc.titleOšetřovatelská péče o nemocného s karcinomem pancreatu v domácím prostředícs
dc.title.alternativeMedical home care for pancreatic cancer patients.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedSummary: The bachelor´s assessment is dedicated to home nursing of the patient suffering with pancreatic cancer. I tis dividend into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part deals with illness (dinase) itself. Anatomy of the pankreas is briefly described and the notion "solid adenocarcinoma of pancreas" is defined. There are described clinical symptoms, cause and treatment of the illness. The nursing, pain reliéf treatment, home care and last but not least paging away and dech are dealt further. The practical part deals with the Casuistry itself focused on bio-psycho-social needs, which includes nursing process and the educational plan.en
dc.subject.translatedpancreatic canceren
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedhome careen
dc.subject.translatedtherapy of painen
dc.subject.translateddeathen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Os_pece o nem_s karcinomem pancreatu.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Bohmova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,22 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce75,1 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.