Title: Životní styl studentů oboru Všeobecná sestra
Other Titles: Lifestyle of students in area of nurse general matters education
Authors: Háčková Caldová, Eliška
Advisor: Uhrová, Jana
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9935
Keywords: životní styl;zdraví;strava;pohyb;spánek;stres;návykové látky
Keywords in different language: lifestyle;health;alimentation;exercise;sleep;stress;addictive drugs
Abstract: Bakalářská práce se zabývá životním stylem studentů 1. ročníku, prezenční formy, oboru všeobecná sestra. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojetí životního stylu a zdraví. Detailněji se zaměřuji na oblasti týkající se stravy, pohybu, stresu, spánku a návykových látek. Obsahem praktické části práce je analýza souvisejícího dotazníkového šetření, které probíhalo u studentů vyšších odborných škol a vysokých škol. Praktická část obsahuje diskusi, jejíž součástí je srovnání s jiným šetřením a následné závěrečné vyhodnocení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the lifestyle of students attending the 1st class, daily form, of the general nurse profession. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the concept of lifestyle and health. It focuses in detail on areas related to alimentation, exercise, stress, sleep and addictive drugs. The practical part of the thesis includes an analysis of the related survey research in form of questionnaires, which took place within students of Colleges and Universities. The practical part involves discussion, which includes a comparison with other survey research and subsequent final evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivotni styl studentu oboru Vseobecna sestra.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Caldova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce81,69 kBAdobe PDFView/Open
Caldova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce123,46 kBAdobe PDFView/Open
Caldova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce70,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.