Název: Životní styl studentů oboru Všeobecná sestra
Další názvy: Lifestyle of students in area of nurse general matters education
Autoři: Háčková Caldová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Uhrová, Jana
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9935
Klíčová slova: životní styl;zdraví;strava;pohyb;spánek;stres;návykové látky
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;health;alimentation;exercise;sleep;stress;addictive drugs
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá životním stylem studentů 1. ročníku, prezenční formy, oboru všeobecná sestra. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pojetí životního stylu a zdraví. Detailněji se zaměřuji na oblasti týkající se stravy, pohybu, stresu, spánku a návykových látek. Obsahem praktické části práce je analýza souvisejícího dotazníkového šetření, které probíhalo u studentů vyšších odborných škol a vysokých škol. Praktická část obsahuje diskusi, jejíž součástí je srovnání s jiným šetřením a následné závěrečné vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the lifestyle of students attending the 1st class, daily form, of the general nurse profession. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the concept of lifestyle and health. It focuses in detail on areas related to alimentation, exercise, stress, sleep and addictive drugs. The practical part of the thesis includes an analysis of the related survey research in form of questionnaires, which took place within students of Colleges and Universities. The practical part involves discussion, which includes a comparison with other survey research and subsequent final evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zivotni styl studentu oboru Vseobecna sestra.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caldova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce81,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caldova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce123,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caldova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce70,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.