Title: Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
Other Titles: Meeting the needs of security and safety in healthcare facilities
Authors: Čedíková, Marcela
Advisor: Cihlářová, Markéta
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9936
Keywords: potřeba;jistota;hospitalizace;pacient;sestra;ošetřovatelská péče;komunikace
Keywords in different language: need;safety;hospitalization;patient;nurse;nursing care;communication
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou uspokojování potřeby jistoty a bezpečí ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část je věnována potřebám pacientů se zaměřením na potřebu jistoty a bezpečí v ošetřovatelském procesu. Praktická část poskytuje informace o subjektivních pocitech pacientů během hospitalizace a zkušenostech sester souvisejících s potřebou jistoty a bezpečí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of fulfilling the needs for security and safety within the health estabishments. The theoretical part is dedicated to the patients´needs for safety and security within the nursing proces. The practical part provides information about patients´ subjective feelings during their hospitalization and nurses´experiences regarding the need for safety and security.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_-_MARCELA_CEDIKOVA.pdfPlný text práce641,94 kBAdobe PDFView/Open
Cedikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce88,58 kBAdobe PDFView/Open
Cedikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,69 kBAdobe PDFView/Open
Cedikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce54,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.