Název: Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
Další názvy: Meeting the needs of security and safety in healthcare facilities
Autoři: Čedíková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Cihlářová, Markéta
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9936
Klíčová slova: potřeba;jistota;hospitalizace;pacient;sestra;ošetřovatelská péče;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: need;safety;hospitalization;patient;nurse;nursing care;communication
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou uspokojování potřeby jistoty a bezpečí ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část je věnována potřebám pacientů se zaměřením na potřebu jistoty a bezpečí v ošetřovatelském procesu. Praktická část poskytuje informace o subjektivních pocitech pacientů během hospitalizace a zkušenostech sester souvisejících s potřebou jistoty a bezpečí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the issue of fulfilling the needs for security and safety within the health estabishments. The theoretical part is dedicated to the patients´needs for safety and security within the nursing proces. The practical part provides information about patients´ subjective feelings during their hospitalization and nurses´experiences regarding the need for safety and security.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_-_MARCELA_CEDIKOVA.pdfPlný text práce641,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce88,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cedikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce54,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9936

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.