Název: Míra využívání testů a škál v ošetřovatelské praxi na interním oddělení
Další názvy: The rate of use of tests and scales in nursing practice in internal medicine
Autoři: Flaisigová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Kubešová, Simona
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9939
Klíčová slova: všeobecná sestra;škála;test;hodnotící techniky;měřící technika;pacient
Klíčová slova v dalším jazyce: general nurse;scale;test;assessment techniques;measurement technique;patient
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou měřících a hodnotících technik v ošetřovatelské péči. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře všeobecné sestry z interních oborů využívají ve své praxi měřící a hodnotící techniky, jaké oblasti jimi hodnotí a jaké škály a testy k tomu využívají. K dosažení těchto informací byl použit kvantitativní výzkum dotazníkem. Součástí šetření bylo odhalit případné překážky bránící sestrám v kvalitním hodnocení pacienta a zjistit možnosti sester ve výběru škály či testu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with assessment and measurement techniques in the nursing care. It aims to discover to what extent general nurses working in internal medicine use assessment and measurement techniques in practice, what areas are measured using those techniques and what scales and tests are applied to that end. A questionnaire based quantitative survey to obtain the information was used. The survey was intended to reveal any obstacles preventing nurses from performing high quality patient assessments and identify scale and test selection options available to general nurses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Dana Flaisigova.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flaisigova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce85,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flaisigova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce56,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flaisigova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce423,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.