Title: Míra využívání testů a škál v ošetřovatelské praxi na interním oddělení
Other Titles: The rate of use of tests and scales in nursing practice in internal medicine
Authors: Flaisigová, Dana
Advisor: Kubešová, Simona
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9939
Keywords: všeobecná sestra;škála;test;hodnotící techniky;měřící technika;pacient
Keywords in different language: general nurse;scale;test;assessment techniques;measurement technique;patient
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou měřících a hodnotících technik v ošetřovatelské péči. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře všeobecné sestry z interních oborů využívají ve své praxi měřící a hodnotící techniky, jaké oblasti jimi hodnotí a jaké škály a testy k tomu využívají. K dosažení těchto informací byl použit kvantitativní výzkum dotazníkem. Součástí šetření bylo odhalit případné překážky bránící sestrám v kvalitním hodnocení pacienta a zjistit možnosti sester ve výběru škály či testu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with assessment and measurement techniques in the nursing care. It aims to discover to what extent general nurses working in internal medicine use assessment and measurement techniques in practice, what areas are measured using those techniques and what scales and tests are applied to that end. A questionnaire based quantitative survey to obtain the information was used. The survey was intended to reveal any obstacles preventing nurses from performing high quality patient assessments and identify scale and test selection options available to general nurses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dana Flaisigova.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
Flaisigova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce85,7 kBAdobe PDFView/Open
Flaisigova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce56,31 kBAdobe PDFView/Open
Flaisigova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce423,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.