Název: Specifika ošetřovatelské péče ruských pacientů
Další názvy: The specifics of nursing care of Russian patients
Autoři: Hauznerová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Loudová, Soňa
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9942
Klíčová slova: Rusové;ošetřovatelství;multikulturní ošetřovatelství;péče;specifika
Klíčová slova v dalším jazyce: Russians;nursing;multicultural nursing;care;specifics
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na oblast multikulturního ošetřovatelství u ruských pacientů. Teoretická část popisuje základní pojmy multikulturního ošetřovatelství a specifika v ošetřování ruských pacientů vyplývající z jejich kultury, náboženství a zvyklostí. Praktická část je věnována výzkumu znalostí všeobecných sester ohledně problematiky specifik ošetřovatelské péče o tyto pacienty a výzkumu zájmu všeobecných sester o multikulturní ošetřovatelství.Výstupem práce je informační brožura obsahující přehled specifik ošetřovatelské péče u pacientů ruské menšiny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the area of multicultural nursing of Russian patients. The theoretical part describes the basic terms of the multicultural nursing and nursing specifics of Russian patients involving their culture, religion and customs. The practical part describes a research of nurses´ knowledge of nursing specifics of these patients and a research of nurses´ interest in the multicultural nursing. The result of this thesis is an information brochure containing a list of nursing care specifics of Russian patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPSpecifika os.pece ruskych pacientu.pdf.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce56,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauznerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce393,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9942

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.