Title: Specifika ošetřovatelské péče ruských pacientů
Other Titles: The specifics of nursing care of Russian patients
Authors: Hauznerová, Alena
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9942
Keywords: Rusové;ošetřovatelství;multikulturní ošetřovatelství;péče;specifika
Keywords in different language: Russians;nursing;multicultural nursing;care;specifics
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast multikulturního ošetřovatelství u ruských pacientů. Teoretická část popisuje základní pojmy multikulturního ošetřovatelství a specifika v ošetřování ruských pacientů vyplývající z jejich kultury, náboženství a zvyklostí. Praktická část je věnována výzkumu znalostí všeobecných sester ohledně problematiky specifik ošetřovatelské péče o tyto pacienty a výzkumu zájmu všeobecných sester o multikulturní ošetřovatelství.Výstupem práce je informační brožura obsahující přehled specifik ošetřovatelské péče u pacientů ruské menšiny.
Abstract in different language: This thesis is focused on the area of multicultural nursing of Russian patients. The theoretical part describes the basic terms of the multicultural nursing and nursing specifics of Russian patients involving their culture, religion and customs. The practical part describes a research of nurses´ knowledge of nursing specifics of these patients and a research of nurses´ interest in the multicultural nursing. The result of this thesis is an information brochure containing a list of nursing care specifics of Russian patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPSpecifika os.pece ruskych pacientu.pdf.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Hauznerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce56,99 kBAdobe PDFView/Open
Hauznerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,76 kBAdobe PDFView/Open
Hauznerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce393,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.