Název: Kvalita života pacientů s CHOPN III. a IV. stupně dle klasifikace GOLD v Karlovarském kraji
Další názvy: Quality of life of patients with COPD III. and IV. Grade GOLD classification in Karlovy Vary Region
Autoři: Holovská, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vrágová, Eliška
Oponent: Neklová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9944
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc;kvalita života;ošetřovatelská péče;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: chronic obstructive pulmonary disease;quality of life;nursing care;education
Abstrakt: Ve své práci se věnuji problematice chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie dýchacích cest a více podrobně se zde zmiňuji o diagnostice, rizikových faktorech a léčbě CHOPN. Dále ošetřovatelské péči o nemocného a s ní spojenou prevencí a edukací pacientů s CHOPN. V další kapitole je popsán termín kvalita života a její souvislost s nemocí. Výzkumná část obsahuje popis výzkumného vzorku a výzkumné šetření. Výsledkem jsou grafy seřazené podle otázek v dotaznících na kvalitu života.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis deals with the problem of chronic obstructive pulmonary dinase (COPD). The work is dividend into theoretical and research section. In the theoretical section describes the anatomy and fysiology of the respirátory tract and more detail here alludes to the diagnosis, risk factors and treatment COPD. Further nursing care of the patient and related prevention and education of patiens with COPD. The next charter is defined by the term quality of life and its relationship to dinase. Research section contains a description of the research investigation. Results are sorted by graphs of questions in questionnaires on quality of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Holovska Michaela.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holovska - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce121,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holovska - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holovska_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce422,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.