Title: Práva dětských pacientů ve vztahu k ošetřovatelství
Other Titles: Rights of child patients in relation to nursing
Authors: Hubková, Blanka
Advisor: Votava, Tomáš
Referee: Sedláčková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9947
Keywords: dětský pacient;hospitalizace;práva dětského pacienta;práva dětí;ošetřovatelství
Keywords in different language: child patient;hospitalization;child patient rights;children's rights;nursing
Abstract: Bakalářská práce na téma Práva dětských pacientů ve vztahu k ošetřovatelství přináší stručný nástin toho, jaká jsou specifika a problémy u hospitalizovaných dětských pacientů, dále obsahuje srovnání vývoje práv dětí v teoretické rovině a především se věnuje hlavnímu mezinárodnímu dokumentu, který se týká hospitalizovaných dětí. Je jím Charta práv dětských pacientů, která vytyčuje deset základních zásad, které by nemocnice a ošetřující personál měly dodržovat při péči o nemocné děti. Práce nejprve podrobně analyzuje jednotlivá práva a dále porovnává požadavky stanovené v Chartě s jejich skutečným dodržováním v českých nemocnicích v historicko-srovnávací perspektivě.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled "Rights of the child patients related to nursery" brings a brief summary of particularities and problems of children in hospital, then it contains a comparative analysis of the development of children´s rights in the theoretical level and foremost, it is devoted to the main international document about children in hospital. It is the Charter of Rights for Children in Hospital which definesten fundamental principles which should be complied with by hospitals and their staff when taking care of ill children. The thesis firstly analysis the individual rights and then it compares the requirements set out in the Charter with their real impact in Czech hospitals in the historical-comparative perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prava detskych pacientu ve vztahu k osetrovatelstvi II.pdfPlný text práce429,92 kBAdobe PDFView/Open
Hubkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce155,88 kBAdobe PDFView/Open
Hubkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,3 kBAdobe PDFView/Open
Hubkova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.