Název: Práva dětských pacientů ve vztahu k ošetřovatelství
Další názvy: Rights of child patients in relation to nursing
Autoři: Hubková, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Votava, Tomáš
Oponent: Sedláčková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9947
Klíčová slova: dětský pacient;hospitalizace;práva dětského pacienta;práva dětí;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: child patient;hospitalization;child patient rights;children's rights;nursing
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Práva dětských pacientů ve vztahu k ošetřovatelství přináší stručný nástin toho, jaká jsou specifika a problémy u hospitalizovaných dětských pacientů, dále obsahuje srovnání vývoje práv dětí v teoretické rovině a především se věnuje hlavnímu mezinárodnímu dokumentu, který se týká hospitalizovaných dětí. Je jím Charta práv dětských pacientů, která vytyčuje deset základních zásad, které by nemocnice a ošetřující personál měly dodržovat při péči o nemocné děti. Práce nejprve podrobně analyzuje jednotlivá práva a dále porovnává požadavky stanovené v Chartě s jejich skutečným dodržováním v českých nemocnicích v historicko-srovnávací perspektivě.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis entitled "Rights of the child patients related to nursery" brings a brief summary of particularities and problems of children in hospital, then it contains a comparative analysis of the development of children´s rights in the theoretical level and foremost, it is devoted to the main international document about children in hospital. It is the Charter of Rights for Children in Hospital which definesten fundamental principles which should be complied with by hospitals and their staff when taking care of ill children. The thesis firstly analysis the individual rights and then it compares the requirements set out in the Charter with their real impact in Czech hospitals in the historical-comparative perspective.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prava detskych pacientu ve vztahu k osetrovatelstvi II.pdfPlný text práce429,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hubkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce155,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hubkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hubkova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.