Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFremrová, Vladimíra
dc.contributor.authorVašátková, Vendula
dc.contributor.refereeKott, Otto
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:41Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:41Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49582
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9949
dc.description.abstractLéčení ran je obor starý jako lidstvo samo. V práci se zabývám historickým a současným moderním pojetí ošetřování ran. Hlavním obsahem je pak zmapování vývoje péče o rány, který úzce souvisí s rozvojem hygieny, medicíny a ošetřovatelství. Vzhledem k této souvislosti, mi přišlo vhodné stručně popsat i jejich pokroky. Práce je dělena do kapitol dle jednotlivých časových etap od pravěku až po současnost. Každou epochu charakterizovaly rozličné názory, teorie a objevy. V úvodu každé kapitoly jsou proto vypsány ty, které ve svém důsledku ovlivnily pojetí hojení ran.cs
dc.format80 s., 18 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectránacs
dc.subjecthojení rancs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectmoderní obvazové materiálycs
dc.subjectmoderní metody léčby rancs
dc.titleHojení ran dříve a dnescs
dc.title.alternativeWound healing in the past and todayen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedWound treatment is as old as humanity itself. In my thesis I occupy myself with historical and current, modern conception of wound treatment. The primary aim is to map the development of wound care, which is closely related to development of hygiene,medicine and nursing care. Whereas this context, I considered brief describing of their progress appropriate. The thesis is divided into chapters according to particular time stages from prehistoric times to the present. Each period is characterized by different points of view, theories and discoveries. The opinions, which ultimately influenced conception of wound healing, are written in the introduction of each chapter.en
dc.subject.translatedwounden
dc.subject.translatedwound healingen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedmodern bandage materialsen
dc.subject.translatedmodern methods of wound treatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hojeni ran drive a dnes.pdfPlný text práce70,5 MBAdobe PDFView/Open
Vasatkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce54,97 kBAdobe PDFView/Open
Vasatkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce62,01 kBAdobe PDFView/Open
Vasatkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.