Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPriesol, Milan
dc.contributor.authorKarlíková, Lucie
dc.contributor.refereeŠafránková, Zuzana
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:47Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier49585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9952
dc.description.abstractSouhrn: V teoretické části práce se zabývám historií ošetřovatelství, vzděláváním sester, ošetřovatelským, procesem a jeho částmi, koncepčními modely, hodnocením kvality péče a interpersonálními vztahy. Pro praktickou část jsem zvolila kvantitativní výzkum, formou dotazníkové metody, které byly rozdány všem sestrám bez ohledu na nejvyšší možné vzdělání a na věkovou hranici.cs
dc.format87 s. (81 834 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjectošetřovatelský procescs
dc.subjectkomunikace v ošetřovatelstvícs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectzdravotní sestrycs
dc.titleOšetřovatelský proces z pohledu všeobecných sestercs
dc.title.alternativeNursing process from the perspective of nursesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedSummary: I pursue the history of nursing care, education of nurses, nursing care and its parts, conceptual models, evaluation of care quality and interpersonal relations in the theoretical part of the thesis. I have chosen quantitative research done by questionares, which were given to all nurses regardless of education and age, for my practical part.en
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatednursing trialen
dc.subject.translatedcommunication in nursing careen
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedsick nurseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce477,15 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,84 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce451,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.