Title: Socio-ekonomická situace onkologicky nemocných
Other Titles: Socio economics situation of the patiens with malignant tumor
Authors: Klinková, Lenka
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Boudová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9953
Keywords: socio-ekonomická situace;onkologie;sociální zabezpečení
Keywords in different language: socio economic situation;oncology;social security
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou socio-ekonomické situace onkologicky nemocných. V teoretické části je přiblížena problematika onkologie, charakteristika onkologického pacienta se svými potřebami, komunikace s pacientem s onkologickým onemocněním a vliv nemoci na kvalitu života pacienta. Praktická část práce má za úkol zjistit subjektivní pocity nemocných ve věci kvality jejich života, vztahů v rodině a schopnost čelit těžkostem. Výsledky výzkumného šetření by měly informovat o kvalitě života onkologicky nemocných, o možnostech zpříjemnění jejich těžké situace.
Abstract in different language: The tthesis deals with the socio economic situation of oncology patients. The theoretical part is given an idea of oncology, the characteristics of a patient with their needs, communication with patients with cancer and the impact of the disease on quality of life of the patient. The practical part of the work is trying to find out the subjective feelings of patients regarding their quality of life, family relationships and ability to face hardships. The results of the research should inform about the quality of life of oncology patients and about more comfortable possibilities of their difficult situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socio-ekonomicka situace onkologicky nemocnych.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Klinkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce65,84 kBAdobe PDFView/Open
Klinkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce63,29 kBAdobe PDFView/Open
Klinkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce401,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.