Název: Socio-ekonomická situace onkologicky nemocných
Další názvy: Socio economics situation of the patiens with malignant tumor
Autoři: Klinková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Boudová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9953
Klíčová slova: socio-ekonomická situace;onkologie;sociální zabezpečení
Klíčová slova v dalším jazyce: socio economic situation;oncology;social security
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou socio-ekonomické situace onkologicky nemocných. V teoretické části je přiblížena problematika onkologie, charakteristika onkologického pacienta se svými potřebami, komunikace s pacientem s onkologickým onemocněním a vliv nemoci na kvalitu života pacienta. Praktická část práce má za úkol zjistit subjektivní pocity nemocných ve věci kvality jejich života, vztahů v rodině a schopnost čelit těžkostem. Výsledky výzkumného šetření by měly informovat o kvalitě života onkologicky nemocných, o možnostech zpříjemnění jejich těžké situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The tthesis deals with the socio economic situation of oncology patients. The theoretical part is given an idea of oncology, the characteristics of a patient with their needs, communication with patients with cancer and the impact of the disease on quality of life of the patient. The practical part of the work is trying to find out the subjective feelings of patients regarding their quality of life, family relationships and ability to face hardships. The results of the research should inform about the quality of life of oncology patients and about more comfortable possibilities of their difficult situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Socio-ekonomicka situace onkologicky nemocnych.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klinkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce65,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klinkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce63,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klinkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce401,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.