Název: Výhody a nevýhody domácí péče z pohledu pacienta a sestry
Další názvy: Advantages and disadvantages of home care from the perspective of patients and nurses
Autoři: Kopčilová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9956
Klíčová slova: stáří;rodina;domácí péče;sestra;nemocnice
Klíčová slova v dalším jazyce: old age;family;home care;nurse;hospital
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá různé aspekty ošetřování nemocných prostřednictvím domácí péče. Teoretická část je zaměřená na sestavení odborného podkladu pro řešení otázky stáří. Zkoumá psychické i fyzické složky stárnutí a vše co ho ovlivňuje. Nemoc, rodina, mezigenerační vztahy, intolerance ve společnosti. V praktické části pomocí výstupu z kvantitativního výzkumu podrobně zjišťuje stanoviska všech, kteří jsou v otázce domácí péče zainteresováni. Jedná se o pacienty, kteří již mají s domácí péčí zkušenosti, sestry pracující v domácí péči a sestry pracující v nemocnici.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor paper deals with miscellaneous aspects of taking care of ill people in their home environment. Theoretical part aims at compilation of professional basis relating to an old age issue. It deals with psychical and physical issues of aging and everything that influences the process. Issues like illness, family, intergenerational relationship, intolerance in society are investigated. In practical part the bachelor paper deals with a quantitative research. The output of the research is a viewpoint of people who are involved in home environment care. It deals with patients who are experienced with home environment care, nurses who take care of patients in home environment and nurses working in hospital.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jitka Kopcilova.pdfPlný text práce411,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopcilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce73,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopcilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce58,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopcilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce392,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.