Title: Výhody a nevýhody domácí péče z pohledu pacienta a sestry
Other Titles: Advantages and disadvantages of home care from the perspective of patients and nurses
Authors: Kopčilová, Jitka
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9956
Keywords: stáří;rodina;domácí péče;sestra;nemocnice
Keywords in different language: old age;family;home care;nurse;hospital
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá různé aspekty ošetřování nemocných prostřednictvím domácí péče. Teoretická část je zaměřená na sestavení odborného podkladu pro řešení otázky stáří. Zkoumá psychické i fyzické složky stárnutí a vše co ho ovlivňuje. Nemoc, rodina, mezigenerační vztahy, intolerance ve společnosti. V praktické části pomocí výstupu z kvantitativního výzkumu podrobně zjišťuje stanoviska všech, kteří jsou v otázce domácí péče zainteresováni. Jedná se o pacienty, kteří již mají s domácí péčí zkušenosti, sestry pracující v domácí péči a sestry pracující v nemocnici.
Abstract in different language: This bachelor paper deals with miscellaneous aspects of taking care of ill people in their home environment. Theoretical part aims at compilation of professional basis relating to an old age issue. It deals with psychical and physical issues of aging and everything that influences the process. Issues like illness, family, intergenerational relationship, intolerance in society are investigated. In practical part the bachelor paper deals with a quantitative research. The output of the research is a viewpoint of people who are involved in home environment care. It deals with patients who are experienced with home environment care, nurses who take care of patients in home environment and nurses working in hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jitka Kopcilova.pdfPlný text práce411,63 kBAdobe PDFView/Open
Kopcilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce73,61 kBAdobe PDFView/Open
Kopcilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce58,68 kBAdobe PDFView/Open
Kopcilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce392,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.