Název: Pohled na umírání ve 21.století
Další názvy: View of the dying in the 21st century
Autoři: Lebedová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Kroupová, Lenka
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9960
Klíčová slova: stárnutí - stáří - komunikace se seniory - etika - lidská důstojnost - senior a rodina - zdravotní a sociální péče o seniora - umírání - smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: aging - the age - communication with seniors - ethics - human dignity - senior and family - health and social care related to the seniors - dying - the death
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku potřeb a doprovázení umírajícího člena rodiny jeho příbuznými. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou objasněny pojmy stárnutí a stáří, reakce jedinců na stáří, zásady komunikace se seniory, etika a lidská důstojnost, vztah mezi seniorem a rodinou, zdravotní a sociální péče o seniora, umírání, péče o umírajícího, zásady doprovázení umírajícího, smrt. Praktická část obsahuje vlastní šetření formou kvantitativního průzkumu, které mapuje problematiku informovanosti příbuzných o potřebách, doprovázení a schopnosti emocionálně podpořit umírajícího člena rodiny v Domově seniorů Panorama v Tachově.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on different kinds of needs of a dying person. It also deals with the importance for a dying person to be accompanied by his relatives. The thesis consists of two significant sections, a theoretical and a practical one. In the theoretical part different terms are described such as aging, the age, different reactions of people to the age, the main principals of communication with seniors, ethics and human dignity, relationships between a senior and other members of his family, health and social care related to the seniors, dying and a special care of a dying person, principals of accompanying a dying person, the death. The practical part of the thesis includes a practical survey. The goal of the survey was to find out if and to what extend are the seniors´ relatives aware of the special needs and the need of being accompanied by loved ones, as well as the ability to emotionally support the dying person. The survey was made in the nursing home Panorama in Tachov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_LEBEDOVA_25.3.2013(5).pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce71,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce58,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.