Název: Pacient s diagnózou syndromu karpálního tunelu
Další názvy: Pacient with the carpal tunnel syndrome
Autoři: Machová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9962
Klíčová slova: syndrom karpálního tunelu;anatomie;etiologie;klinické příznaky;diagnostika;prevence;léčba;ošetřovatelská péče;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: carpal tunnel syndrome;anatomy;etiology;clinical aspekt;diagnosis;preventiv;therapy;nursing process;education
Abstrakt: V teoretické části jsem se zabývala anatomickými souvislostmi onemocnění,etiolo- gií,klinickými projevy,diagnostikou,terapeutickými postupy,ošetřovatelskou péčí a informovaností pacienta jak v prevenci, tak v léčbě onemocnění. V praktické části jsem zpracovala kazuistiky dvou pacientů. Zajímala mě ošetřo- vatelská péče z pohledu sestry,význam dodržování pooperačního režimu ze strany pacientů s odrazem na úspěšnost léčby a v neposlední řadě vliv tohoto onemoc- nění na kvalitu života těchto pacientů. Závěr obsahuje zhodnocení ošetřovatelské péče,monitoruje odraz dodržování reži- mových opatření ze strany pacientů na úspěšnost léčby a sleduje vliv tohoto onemocnění na kvalitu života.
Abstrakt v dalším jazyce: In the basic part of my work.I emphasised on the the anatomy,etiology,clinical aspects,diagnosis and treatement options;also physical therapy aspects and patient's information regarding prevention ant therapy of CTS. In the clinical part I summarized 2 case reports. I was interested in the nurses perspective,the importanceof post operative management and success rate and the influence of CTS on activites of daily living. At the end I summarize the terapeutical effect,the importance of patiens compliance in postoperative management and theinfluence of CTS on quality of live.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Machova_Ivana.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce59,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce60 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce59,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.