Název: Informovanost příbuzných pacientů s leukémií
Další názvy: Inform relatives of patients with leukemia
Autoři: Míková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Dolejšová, Lucie
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9963
Klíčová slova: leukémie;transplantace krvetvorné tkáně;rodina;poskytování informací;informovanost
Klíčová slova v dalším jazyce: leukemia;transplantation of hematopoietic tissues;family;providing information;informedness
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá mapováním informovanosti příbuzných pacientů s leukémií. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní data o leukémii, zmapování problematiky transplantací krvetvorné tkáně - především období po alogenní transplantaci, kapitolu věnovanou významu rodiny jedince a oblast poskytování informací o zdravotním stavu. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkumné šetření. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že ačkoliv mnozí příbuzní nemají o nemoci tolik informací, kolik by si přáli, odpovědi na základní teoretické otázky o leukémii znají.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the mapping information for relatives of patients with leukemia. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains basic data about leukemia, charting haematopoietic tissue transplantation issues - especially the period after allogenic transplantation, chapter on the importance of the family for individuals, and the area dealing with the provision of health information. The practical part comprises quantitative research. The results of the surveg show that although many relatives does not have as much information the disease as they would like, the answers to basic theoretical issues of leukemia known.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - na CD.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce56,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce143,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce431,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.