Title: Informovanost příbuzných pacientů s leukémií
Other Titles: Inform relatives of patients with leukemia
Authors: Míková, Renata
Advisor: Dolejšová, Lucie
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9963
Keywords: leukémie;transplantace krvetvorné tkáně;rodina;poskytování informací;informovanost
Keywords in different language: leukemia;transplantation of hematopoietic tissues;family;providing information;informedness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mapováním informovanosti příbuzných pacientů s leukémií. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní data o leukémii, zmapování problematiky transplantací krvetvorné tkáně - především období po alogenní transplantaci, kapitolu věnovanou významu rodiny jedince a oblast poskytování informací o zdravotním stavu. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkumné šetření. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že ačkoliv mnozí příbuzní nemají o nemoci tolik informací, kolik by si přáli, odpovědi na základní teoretické otázky o leukémii znají.
Abstract in different language: This thesis deals with the mapping information for relatives of patients with leukemia. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains basic data about leukemia, charting haematopoietic tissue transplantation issues - especially the period after allogenic transplantation, chapter on the importance of the family for individuals, and the area dealing with the provision of health information. The practical part comprises quantitative research. The results of the surveg show that although many relatives does not have as much information the disease as they would like, the answers to basic theoretical issues of leukemia known.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - na CD.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Mikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce56,51 kBAdobe PDFView/Open
Mikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce143,09 kBAdobe PDFView/Open
Mikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce431,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.