Title: Psychohygiena nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví
Other Titles: Mental hygiene non-medical health workers in the field of mental health care
Authors: Páníková, Simona
Advisor: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9968
Keywords: duševní zdraví;nelékařský zdravotnický pracovník;psychohygiena;stres;zátěž
Keywords in different language: mental health;paramedical staff;mental hygiene;stress;strain
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na psychohygienu nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Teoretická část se věnuje obecně zdraví, oboru psychohygieny, který se zaměřuje na rozvoj a podporu duševního zdraví, osobnostním předpokladům, profesní zátěži, stresu a dalším rizikům v profesi nelékařských zdravotnických pracovníků a možnými následky nedodržování psychohygieny. V praktické části jsou zpracovány výsledky průzkumného šetření technikou anonymních dotazníků v Psychiatrické léčebně Dobřany, které bylo zaměřeno na nelékařské zdravotnické pracovníky, na jejich vnímání a eliminaci pracovní zátěže a povědomosti o psychohygieně.
Abstract in different language: The thesis is focused on mental hygiene of paramedical staff in the field of mental health care. The theoretical part deals with health in general, the branch of mental hygiene that focuses on the development and support of mental health, personality traits, occupational strain, stress and other risks inherent to the profession of paramedical staff and the potential consequences of disobeying psycho-hygienic principles. The practical part presents the results of an exploratory survey, which was conducted using the technique of anonymous questionnaires in Dobřany Psychiatric Hospital. The survey was aimed at paramedical staff, their perception of and eliminating the occupational strain and awareness of psycho-hygiene.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Panikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce95,9 kBAdobe PDFView/Open
Panikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,73 kBAdobe PDFView/Open
Panikova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce428,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.