Název: Psychohygiena nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví
Další názvy: Mental hygiene non-medical health workers in the field of mental health care
Autoři: Páníková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9968
Klíčová slova: duševní zdraví;nelékařský zdravotnický pracovník;psychohygiena;stres;zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;paramedical staff;mental hygiene;stress;strain
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na psychohygienu nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Teoretická část se věnuje obecně zdraví, oboru psychohygieny, který se zaměřuje na rozvoj a podporu duševního zdraví, osobnostním předpokladům, profesní zátěži, stresu a dalším rizikům v profesi nelékařských zdravotnických pracovníků a možnými následky nedodržování psychohygieny. V praktické části jsou zpracovány výsledky průzkumného šetření technikou anonymních dotazníků v Psychiatrické léčebně Dobřany, které bylo zaměřeno na nelékařské zdravotnické pracovníky, na jejich vnímání a eliminaci pracovní zátěže a povědomosti o psychohygieně.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on mental hygiene of paramedical staff in the field of mental health care. The theoretical part deals with health in general, the branch of mental hygiene that focuses on the development and support of mental health, personality traits, occupational strain, stress and other risks inherent to the profession of paramedical staff and the potential consequences of disobeying psycho-hygienic principles. The practical part presents the results of an exploratory survey, which was conducted using the technique of anonymous questionnaires in Dobřany Psychiatric Hospital. The survey was aimed at paramedical staff, their perception of and eliminating the occupational strain and awareness of psycho-hygiene.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce95,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panikova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce428,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.