Title: Bariérová ošetřovatelská péče nejen z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: Barrier nursing care not only from a nurse perspectives
Authors: Pavlíková, Gabriela
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9970
Keywords: nozokomiální nákazy;bariérová ošetřovatelská péče;hygiena rukou;přísný bariérový režim;MRSA
Keywords in different language: nosocomial infections;barrier nursing care;hand hygiene;strict barrier regimen;MRSA
Abstract: Nozokomiální nákazy jsou příčinou mnoha komplikací nejen pro pacienta, ale i pro zdravotnická zařízení. Všeobecné sestry správným dodržováním zásad bariérové ošetřovatelské péče mohou jejich výskyt významně ovlivnit. Proto hlavním úkolem bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí studentů a všeobecných sester o bariérové ošetřovatelské péči a nozokomiálních nákazách formou průzkumného šetření. Součástí šetření bylo odhalení příčin některých překážek, které mohou všeobecným sestrám během vykonávání svého povolání bránit v dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče.
Abstract in different language: Nosocomial infections are the cause of many complications not only the patient but also for the health care provider. Nurses can significantly influence its incidence by implementing barrier nursing care principles. Therefore in this bachelor thesis, I explored the level of theoretical knowledge of nurses and students about barrier nursingcare and nosocomial infections. One part of this research was aimed to recognize obstacles which might cause problems with nurse adherence to the barrier nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlikova_BP.pdfPlný text práce815,41 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,15 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce234,93 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce430,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.