Název: Bariérová ošetřovatelská péče nejen z pohledu všeobecné sestry
Další názvy: Barrier nursing care not only from a nurse perspectives
Autoři: Pavlíková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9970
Klíčová slova: nozokomiální nákazy;bariérová ošetřovatelská péče;hygiena rukou;přísný bariérový režim;MRSA
Klíčová slova v dalším jazyce: nosocomial infections;barrier nursing care;hand hygiene;strict barrier regimen;MRSA
Abstrakt: Nozokomiální nákazy jsou příčinou mnoha komplikací nejen pro pacienta, ale i pro zdravotnická zařízení. Všeobecné sestry správným dodržováním zásad bariérové ošetřovatelské péče mohou jejich výskyt významně ovlivnit. Proto hlavním úkolem bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí studentů a všeobecných sester o bariérové ošetřovatelské péči a nozokomiálních nákazách formou průzkumného šetření. Součástí šetření bylo odhalení příčin některých překážek, které mohou všeobecným sestrám během vykonávání svého povolání bránit v dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče.
Abstrakt v dalším jazyce: Nosocomial infections are the cause of many complications not only the patient but also for the health care provider. Nurses can significantly influence its incidence by implementing barrier nursing care principles. Therefore in this bachelor thesis, I explored the level of theoretical knowledge of nurses and students about barrier nursingcare and nosocomial infections. One part of this research was aimed to recognize obstacles which might cause problems with nurse adherence to the barrier nursing care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlikova_BP.pdfPlný text práce815,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce234,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce430,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.