Název: Vývoj ošetřovatelské péče o nemocného s elektrokonvulzivní terapií
Další názvy: The Development of Nursing Care for Patients with Electroconvulsive Therapy
Autoři: Radová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9972
Klíčová slova: elektrokonvulzivní terapie;elektrokonvulze;elektrošoky;elektrody;nemocný;psychiatrie
Klíčová slova v dalším jazyce: electroconvulsive therapy;electroconvulsive;electroshock;electrodes;patient;psychiatry
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Vývoj ošetřovatelské péče o nemocného s elektrokonvulzivní terapií. Jde o historicko-srovnávací práci, ve které je zmapován vývoj elektrokonvulzivní terapie od prvopočátku do současnosti. V práci je popsána metodika elektrokonvulzivní terapie v dobách jejího objevení a uvedení do praxe, první léčebné výsledky a různé modifikace léčby během jejího vývoje. Dále jsou zmíněné nové přístroje používané k této léčebné metodě a postupné změny v metodice a ošetřovatelské péči. Z hlediska ošetřovatelské péče je zdůrazněna péče o nemocného před elektrokonvulzí, během výkonu i po něm a jsou zmíněna i nutná vyšetření, která musí výkon předcházet. Rozhovor s pamětníkem pojednává o elektrokonvulzivní terapii v sedmdesátých letech minulého století až do současnosti. Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky v elektrokonvulzivní léčbě pro zkvalitnění péče o nemocné.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is development of nursing care for patients with electroconvulsive therapy. It is comparative historical work mapping the evolution of electroconvulsive therapy from the beginning up to the present. In this work there is a description of the electroconvulsive therapy methodology since the time it was launched, the first results of treatment and various modifications during its development. Furthermore there are mentioned some new instruments used for this treatment method and gradual improvements in the methodology and nursing care. From the view of nursing care there is focused the care for our patients before, during and after electroconvulsive therapy and I have also mentioned the need of examinations preceding carrying-out. The involved interview with a witness discusses the electroconvulsive therapy in the 70s of the last century comparing to the present. The aim of my thesis is to summarize the findings about electroconvulsive therapy for other improvement of the care for the sick.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.prace.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.