Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBerková, Věra
dc.contributor.authorRykala, David
dc.contributor.refereeMoučková, Miroslava
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:38Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:38Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49607
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9974
dc.description.abstractV teoretické části práce se zaměřuji stručně na anatomii a fyziologii hypofýzy. Dále rozlišuji jednotlivé typy adenomů hypofýz, popisuji jejich příznaky, diagnostiku a léčbu. Teoretická část pokračuje předoperační a pooperační péčí o pacienty s adenomem hypofýzy. V praktické části rozpracovávám dvě kazuistiky včetně edukačního plánu. Zaměřuji se i na průběh propuštění pacientů a na jejich následné sledování na neurochirurgické ambulanci. Praktickou část doplňuji o manuál, který popisuje jak pečovat o pacienty s adenomem hypofýzy.cs
dc.format85 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthypofýzacs
dc.subjectadenom hypofýzycs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectzevní lumbální drenážcs
dc.titleOšetřovatelský proces u pacienta s adenomem hypofýzycs
dc.title.alternativeThe nursing process in a patient with hypophysis adenomaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part of the thesis, I focus briefly on the anatomy and physiology of the pituitary gland. Further I distinguish individual types of pituitary adenomas, describe their symptoms, diagnosis and treatment. The theoretical part continues preoperative and postoperative care of patients with pituitary adenoma. In the practical part, I elaborate two case reports, including an educational plan. I also focus on the course of the discharge of patients and their follow-up monitoring on the neurosurgical clinic. I complement the practical part about the manual, which describes, how to care for patients with pituitary adenoma.en
dc.subject.translatedhypophysisen
dc.subject.translatedpituitary adenomaen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedcase report (casuistry)en
dc.subject.translatedexternal lumbar drainageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAVID RYKALA.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Rykala - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,74 kBAdobe PDFView/Open
Rykala - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,04 kBAdobe PDFView/Open
Rykala_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.