Název: Hospitalizace dítěte s doprovodem a bez
Další názvy: Hospitalization of a child with and without accompaniment
Autoři: Soušková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kroupová, Lenka
Oponent: Sedláčková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9976
Klíčová slova: nemocné dítě;hospitalizace;lidské potřeby;komunikace;vývoj dítěte
Klíčová slova v dalším jazyce: sick child;hospitalization;human needs;communication;child development
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospitalizace dítěte v přítomnosti a bez přítomnosti doprovodu. Teoretická část seznamuje s jednotlivými vývojovými obdobími dětství a dospívání, přibližuje jaké je prožívání nemoci dítětem. Popisuje lidské potřeby a problematiku hospitalizace. Dále přibližuje komunikaci s dítětem a doprovodem a prostředí nemocnice. Cílem praktické části je posoudit vliv doprovodu na průběh hospitalizace. Kvantitativní výzkum proběhl dotazníkovou metodou. V závěru práce navrhuji informační leták se souhrnnými informacemi pro doprovázející osoby hospitalizovaného dítěte.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issue of hospitalization of a child in the presence of the accompanying person. Theoretical part introduces various developmental periods of childhood and adolescence also brings experience of illness and hospitalization of the child describes human needs and problems of hospitalization. It also describes the communication with the child and escort and hospital environment. The aim of the practical part is to assess the impact of the accompanying person to the course of hospitalization. Quantitative research was conducted using questionnaires. In the end of the bachelor work I?ve made the show-card with a summary of information for the accompanying person of the hospitalized child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC 2013 Souskova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souskova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce94,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souskova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souskova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.