Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková, Jaroslavacs
dc.contributor.authorŠindelářová, Evacs
dc.contributor.refereeEichlerová, Miroslavacs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:49Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:49Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-27cs
dc.identifier49610cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9977-
dc.description.abstractV posledním desetiletí se velká pozornost věnuje bezpečí pacienta. Prioritou každého zdravotnického zařízení je jejich co nejnižší výskyt. Pády mají za následek prodlužování hospitalizace, jsou příčinou úrazů, ale i následných psychických a sociálních problémů pacienta. Chtěla jsem zjistit, jak všeobecné sestry přistupují k dané problematice, jak umějí uplatňovat preventivní opatření a co vnímají jako největší překážky v jejich realizaci. Součástí výzkumného šetření bylo najít odpověď, zda je pro všeobecnou sestru edukace pacientů a jejich rodinných příslušníků nedílnou součástí profese a zda v případě pádu na oddělení umí postupovat v souladu se standardními postupy a platnými směrnicemi. ?cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprevence páducs
dc.subjectindikátor kvalitycs
dc.subjectmonitorování pádůcs
dc.subjectedukace pacientacs
dc.subjectbezpečné prostředícs
dc.titleProblematika pádů na lůžkovém oddělení z pohledu všeobecné sestrycs
dc.title.alternativeFalls in inpatient ward from a nurse perspectiven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translated: In the last decade we have seen a great attention toward safety of patients. Patient falls are reason for raising of the inpatient hospitalization time. Moreover, patient falls can cause injuries with following psychical and social problems. The priority of each health-care facility is to decrease its number to minimum. In this research I intended to explore nurses? approach to this issue, how nurses implement the preventive measures and what are, according their opinion, the main obstacles in their realization. I also intend to answer two questions: 1) whether the education of patients and their relatives is an integral part of nurse?s job; 2) whether nurses are able to act fully in accordance with the effective regulations and standard procedures.en
dc.subject.translatedfall preventionen
dc.subject.translatedquality indicatoren
dc.subject.translatedfalls monitoringen
dc.subject.translatededucation of patientsen
dc.subject.translatedsafe environmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sindelarova BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce59,05 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce97,02 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.