Název: Ošetřovatelská péče o nemocné hospitalizované na oddělení Dlouhodobé intenzivní péče
Další názvy: Nursing care of patients hospitalized at the Department of Long-term intensive care
Autoři: Šístková, Věra
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jitka
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9978
Klíčová slova: intenzivní péče;dlouhodobá péče;ošetřovatelská péče;dokumentace;ošetřovatelská diagnóza
Klíčová slova v dalším jazyce: intensive care;nursing care;long-term care;documentation;nursing diagnosis
Abstrakt: Bakalářská práce je v teoretické části zanměřena na ošetřovatelskou péči o nemocné hospitalizované na oddělení Dlouhodobé intenzivní péče. V praktické části zjišťuji nejčastější ošetřovatelské diagnózy používané na oddělení a spokojenost sester se stávající dokumentací. Výstupem práce je tiskopis s předepsanými ošetřovatelskými diagnózami a intervencemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is in its theoretical part focusing on the nursing care for patiens hospitalized in the Long-term Intensive Care unit. In the practical part I am trying to find out the most frequent nursing diagnoses used in the unit and nurses´satisfaction with the existing documentation. The output of this work is a privted form with the prescribed nursing diagnoses and interventions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Sistkova Vera 2013 (2).pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sistkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce72,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sistkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce65,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sistkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce442,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9978

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.