Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVodičková, Petra
dc.contributor.authorTruhlářová, Simona
dc.contributor.refereeŠafránková, Zuzana
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:27Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:27Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49614
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9981
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou nozokomiálních nákaz a dodržování správných postupů při hygieně rukou. V teoretické části specifikuji problematiku nozokomiálních nákaz, jejich prevenci. Dále se věnuji hygieně rukou, zásadám správného postupu mytí rukou a zdůrazňuji důležitost jejich dodržování. Praktická část se věnuje analýze získaných dat z výzkumného šetření.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnozokomiální nákazycs
dc.subjecthygiena rukoucs
dc.titleMytí rukou zdravotnických pracovníků v nemocničních zařízeníchcs
dc.title.alternativeWashing Hands of health Workers in Hospitalsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work deals with nosocomial infctions and observing the proper procedures of hand hygiene questions. In the theoretical part I specify problems of nosocomial infections and their prevention. Then I pay attention to hand hygiene, principles of proper procedures of washing hands and I try to emfase the importace of their mantaining. In the practical part I analyze the data that I obtain from my research.en
dc.subject.translatednosocomial infectionsen
dc.subject.translatedhygiene of handsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myti rukou zdravotnickych pracovniku v nemocnicnich zarizenich.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Truhlarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,6 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce50,19 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce436,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.