Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeslíková, Petra Elizabeth
dc.contributor.authorVlčková, Hana
dc.contributor.refereeBejvančická, Petra
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:28Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier49618
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9983
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku kouření žáků na základních školách. Teoretická část se věnuje základním pojmům týkajících se rozdělení věku dětí na základní škole, kouření tabáku, rizikových faktorů kouření, závislosti na nikotinu, kuřáctví u dětí a prevenci kouření. V praktické části jsou zpracovány dotazníky z výzkumného šetření. To bylo zaměřeno na znalosti žáků týkající se rizikových faktorů kouření, dále kde žáci nejčastěji získávají informace o škodlivosti kouření a kolik z nich kouří.cs
dc.format62 s. (84 782 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkuřáctvícs
dc.subjectrizikové faktory kouřenícs
dc.subjectžáci základních školcs
dc.subjecttabákcs
dc.subjectnikotincs
dc.titlePovědomí žáků základních škol o rizicích kouřenícs
dc.title.alternativeElementary school pupils awareness of the risks of smokingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the issue of elementary schools pupils´ smoking. The theoretical part deals with basic terms concerning the age distribution of children at elementary schools, tobacco smoking, risk factors of smoking, nicotine addiction, smoking among children and prevention of smoking. The practical part presents processed questionnaires used in the survey. The survey was aimed at pupils' knowledge of the risk factors of smoking, as well as students´ sources of information about the harmful effects of smoking and how many of them smoke.en
dc.subject.translatedsmokingen
dc.subject.translatedrisk factors of smokingen
dc.subject.translatedprimary school studentsen
dc.subject.translatedtobaccoen
dc.subject.translatednicotineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlckova_Hana_rizika koureni.pdfPlný text práce812,51 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce82,79 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce61,81 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce407,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.