Název: Zdravotník jako pacient
Další názvy: Medic as a patient
Autoři: Výchová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Eichlerová, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9986
Klíčová slova: zdravotník;pacient;zdraví;nemoc;ošetřovatelská péče;role sestry;role lékaře;výzkum;respondent
Klíčová slova v dalším jazyce: paramedic;patient;health;disease;nursing care;role of nurses;role of doctor;research;respondent
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala obecnou definicí a obsahem pojmů zdraví a nemoc, reakcemi člověka na změny jeho zdravotního stavu, otázkou přístupu a komunikace s nemocným člověkem a obecným vztahem zdravotníka a pacienta. Praktická část práce je formou dotazníkového výzkumu zaměřena na specifikou situaci, kdy se ze zdravotníka sám stává pacient a tato část práce vyhodnocuje názory, výhody, nevýhody a pocity zradravotníků v roli pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my bachelor work i was engaged in a common definition and a content of concepts health and illness, reactions of the man upon the changes of his health state, the question of an approach and a communication with stick man and a realationship between the medical staff and the patient. A practical part of my work is focused on a specific situation, when a nurse or a physician is turning into a patient herself or himself and evaluates the options, the advantages, the disadvantages and the feelings of the medical staff in the patient´s role. This practical part is done as a research by a filling in a questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zdravotnik jako pacient, bakalarska prace VSK 3, Ilona Vychova.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce111,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vychova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce407,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9986

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.