Title: Zdravotník jako pacient
Other Titles: Medic as a patient
Authors: Výchová, Ilona
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Eichlerová, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9986
Keywords: zdravotník;pacient;zdraví;nemoc;ošetřovatelská péče;role sestry;role lékaře;výzkum;respondent
Keywords in different language: paramedic;patient;health;disease;nursing care;role of nurses;role of doctor;research;respondent
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala obecnou definicí a obsahem pojmů zdraví a nemoc, reakcemi člověka na změny jeho zdravotního stavu, otázkou přístupu a komunikace s nemocným člověkem a obecným vztahem zdravotníka a pacienta. Praktická část práce je formou dotazníkového výzkumu zaměřena na specifikou situaci, kdy se ze zdravotníka sám stává pacient a tato část práce vyhodnocuje názory, výhody, nevýhody a pocity zradravotníků v roli pacienta.
Abstract in different language: In the theoretical part of my bachelor work i was engaged in a common definition and a content of concepts health and illness, reactions of the man upon the changes of his health state, the question of an approach and a communication with stick man and a realationship between the medical staff and the patient. A practical part of my work is focused on a specific situation, when a nurse or a physician is turning into a patient herself or himself and evaluates the options, the advantages, the disadvantages and the feelings of the medical staff in the patient´s role. This practical part is done as a research by a filling in a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravotnik jako pacient, bakalarska prace VSK 3, Ilona Vychova.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Vychova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,84 kBAdobe PDFView/Open
Vychova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce111,17 kBAdobe PDFView/Open
Vychova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce407,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.