Název: Práce perioperační sestry včera, dnes a zítra
Další názvy: The work of perioperative nurse yesterday, nowadays and tomorrow
Autoři: Wočadlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kubíková, Světlana
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9987
Klíčová slova: perioperační sestra;instrumentářka;operační sál;chirurgie;vzdělání;ošetřovatelka;chirurg;lékař;medicína
Klíčová slova v dalším jazyce: perioperative nurse;suture nurse;operating room;surgery;learning;dry nurce;surgeon;doctor;medicine
Abstrakt: V bakalářské práci popisuji profesi perioperačních sester a okolnosti, které ovlivňovaly jejich minulost, současnost a budoucnost. Pro vznik oboru instrumentářky, považuji za zásadní vývoj chirurgie a medicíny. Proto se v první části zabývám právě touto tématikou v období starověku, středověku, renesanci, osvícenství a v devatenáctém století. Hlavní část bakalářské práce pak zahrnuje stručný popis profese perioperačních sester a možnosti vzdělávání. Je rozdělena do časových úseků, které vždy přinesly v nějaké oblasti určité změny. Současně jsou jednotlivá období provázena alespoň některými významnými pokroky medicíny a vědy. Tyto změny měly vliv také na práci chirurgů a perioperačních sester. Ve třetí části práce píši o možné budoucnosti perioperační práce.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I describe professes of perioperative nurses and factors that influence their past, today and future. I regard as fundamental progress of surgery and medicine for birth of suture nurse as domain. Therefore I pursue right these themes at age of Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Liberality and in nineteenth century in first part of my work. There are in brief specification of work perioperative nurses and possibilities of their education in main part of my work. This part is divided to temporal stages that brought any changes in some areas. Currently there are in separate epoch at least some important progress of medicine and science. These changes had impact on the work of surgeons and perioperative nurses. In third part I write about future of the perioperative work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Wocadlova BAKALARSKA PRACE 2013.pdfPlný text práce32,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wocadlova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce433,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wocadlova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce47,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wocadlova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce392,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.