Název: Rozvoj diagnostické a didaktické kompetence učitele SŠ při řešení poruch učení žáků SŠ
Další názvy: Development of diagnostic and didactic competence of high school teacher when solving learning disorders of high school students.
Autoři: Irchová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9996
Klíčová slova: kompetence učitele;profesní standard;specifické poruchy učení;příčiny SPU;diagnostika SPU;Reedukace SPU;výuka cizích jazyků
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher competences;professional standard;specific learning disorders;causes of learning disabilities;diagnosis of SLD;SLD Reeducation;teaching of foreign languages
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá kompetencemi učitele především pak didaktickými a diagnostickými. Dále je zaměřena na specifické poruchy učení zejména na dyslexii, dysgrafii a dysortografii. V teoretické části lze nalézt informace o všech kompetencích učitele a také informace o poruchách učení, jejich příčinách, reedukacích atd. Výzkumná část je zaměřena na zmapování výskytu specifických poruch učení u žáků na Gymnáziu Stříbro.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the competences of teachers, especially didactic and diagnostic. It is also focused on specific learning disabilities; in particular dyslexia, dysgraphia and dysortographia. The theoretical part provides information about on all teacher´s competences and information about learning disabilities, their causes, reeducation, etc. The research part is aimed at mapping of the specific learning difficulties of pupils at the Grammar School Stříbro.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPG) / Theses (DPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irchova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irchova OP.pdfPosudek oponenta práce52,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irchova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.