Title: Rozvoj diagnostické a didaktické kompetence učitele SŠ při řešení poruch učení žáků SŠ
Other Titles: Development of diagnostic and didactic competence of high school teacher when solving learning disorders of high school students.
Authors: Irchová, Kristýna
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9996
Keywords: kompetence učitele;profesní standard;specifické poruchy učení;příčiny SPU;diagnostika SPU;Reedukace SPU;výuka cizích jazyků
Keywords in different language: teacher competences;professional standard;specific learning disorders;causes of learning disabilities;diagnosis of SLD;SLD Reeducation;teaching of foreign languages
Abstract: Diplomová práce se zabývá kompetencemi učitele především pak didaktickými a diagnostickými. Dále je zaměřena na specifické poruchy učení zejména na dyslexii, dysgrafii a dysortografii. V teoretické části lze nalézt informace o všech kompetencích učitele a také informace o poruchách učení, jejich příčinách, reedukacích atd. Výzkumná část je zaměřena na zmapování výskytu specifických poruch učení u žáků na Gymnáziu Stříbro.
Abstract in different language: This thesis deals with the competences of teachers, especially didactic and diagnostic. It is also focused on specific learning disabilities; in particular dyslexia, dysgraphia and dysortographia. The theoretical part provides information about on all teacher´s competences and information about learning disabilities, their causes, reeducation, etc. The research part is aimed at mapping of the specific learning difficulties of pupils at the Grammar School Stříbro.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
irchova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,59 kBAdobe PDFView/Open
irchova OP.pdfPosudek oponenta práce52,57 kBAdobe PDFView/Open
irchova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.