Title: Dopad sociální reformy na zaměstnanost osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji
Other Titles: Effect welfare reform on employment of persons with disabilities in the Pilsen Region
Authors: Jansa, Jakub
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10001
Keywords: Osoba se zdravotním postižením;sociální reforma;chráněné pracovní místo;zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením;povinný podíl.
Keywords in different language: People with disabilities;social reform;protected jobs;employers of persons with disabilities;the mandatory proportion.
Abstract: Práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Přibližuje význam pojmu osoba se zdravotním postižením. Shrnuje základní legislativní úpravy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Upozorňuje na změny, které přinesla sociální reforma. Seznamuje čtenáře se systémem zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zahraničí. Výzkumná část zkoumá dopady sociálních reforem na zaměstnanost osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji. Okrajově se dotýká důvodů nízké zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Získané výsledky interpretuje do praxe.
Abstract in different language: The work deals with the employment of people with disabilities. Approximates the meaning of a person with disabilities. It summarizes the legislative changes relating to the employment of people with disabilities. Highlights the changes brought about social reform. It acquaints the reader with the employment of people with disabilities abroad. The research examines the impact of welfare reforms on employment of people with disabilities in the Pilsen Region. Marginally concerns the reasons for the low employment of persons with disabilities. The results interpreted in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni_Jansa.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Jansa VP.pdfPosudek vedoucího práce22,35 kBAdobe PDFView/Open
Jansa OP.pdfPosudek oponenta práce31,62 kBAdobe PDFView/Open
Jansa O.pdfPrůběh obhajoby práce10,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.