Název: Dopad sociální reformy na zaměstnanost osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji
Další názvy: Effect welfare reform on employment of persons with disabilities in the Pilsen Region
Autoři: Jansa, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10001
Klíčová slova: Osoba se zdravotním postižením;sociální reforma;chráněné pracovní místo;zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením;povinný podíl.
Klíčová slova v dalším jazyce: People with disabilities;social reform;protected jobs;employers of persons with disabilities;the mandatory proportion.
Abstrakt: Práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Přibližuje význam pojmu osoba se zdravotním postižením. Shrnuje základní legislativní úpravy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Upozorňuje na změny, které přinesla sociální reforma. Seznamuje čtenáře se systémem zaměstnávání osob se zdravotním postižením v zahraničí. Výzkumná část zkoumá dopady sociálních reforem na zaměstnanost osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji. Okrajově se dotýká důvodů nízké zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Získané výsledky interpretuje do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the employment of people with disabilities. Approximates the meaning of a person with disabilities. It summarizes the legislative changes relating to the employment of people with disabilities. Highlights the changes brought about social reform. It acquaints the reader with the employment of people with disabilities abroad. The research examines the impact of welfare reforms on employment of people with disabilities in the Pilsen Region. Marginally concerns the reasons for the low employment of persons with disabilities. The results interpreted in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni_Jansa.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansa VP.pdfPosudek vedoucího práce22,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansa OP.pdfPosudek oponenta práce31,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jansa O.pdfPrůběh obhajoby práce10,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10001

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.