Název: Projektové vyučování ve 4. a 5. ročníku ZŠ Spálené Poříčí
Další názvy: Project education in 4. and 5. vintage primary school Spalene Porici
Autoři: Voborníková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10010
Klíčová slova: projekt;projkové vyučování;projektová metoda;klíčové kompetence;plánování projektu;realizace projektu;hodnocení projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project method;project education;key competencies;project planning;execution of project;project evaluation
Abstrakt: Má diplomová práce je založena na přípravě a realizaci projektu Příroda Spálenopoříčska. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních termínů. Praktická část mé práce popisuje návrh, realizaci a vyhodnocení projektu Příroda Spálenopoříčska, který jsem realizovala ve 4. třídě základní školy po dobu pěti dnů. Přílohy tvoří práce žáků, které jsem rozebrala a vyhodnotila.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma is based on the preparation and realization of the project Nature in the surroundings around Spalene Porici. The theoretical part of this piece of work contains the definition of these key words. Practical part of my work describes the plan, the realisation and the evaluation of the project: Nature in the surroundings around Spalene Porici which I was implementing in the 4th class in the primary school during 5 days.There are pupils? works in the attachments which I analysed and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce8,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vobornikova VP.pdfPosudek vedoucího práce44,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vobornikova OP.pdfPosudek oponenta práce61,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vobornikova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.