Title: Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn
Other Titles: Financial literacy of clients of home care service in Horšovský Týn
Authors: Kollerová, Eva
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10020
Keywords: finanční gramotnost;senior;pečovatelská služba;dluhová problematika;úroveň znalostí;rodinní příslušníci
Keywords in different language: financial literacy;senior;home care service;debt problems;level of knowledge;family members
Abstract: Cílem práce bylo popsat úroveň znalostí ve finanční gramotnosti klientů pečovatelské služby. V teoretické části byla definována dluhová problematika, také byla popsána oblast finanční gramotnosti. Závěr teoretické části byl věnován seniorům, jejich sociální síti a pečovatelské službě, kterou senioři využívají. Výzkumná data v praktické části byla zpracována pomocí kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován prostřednictvím rozhovoru se seniory, jejich rodinnými příslušníky a  pracovníky pečovatelské služby. Dále byly použity metody případové studie a analýzy dokumentů. Výsledky výzkumu byly použity pro odpovědi na dílčí výzkumné otázky.
Abstract in different language: The aim of the study was described the level of knowledge in financial literacy of clients of home care service. In theoretical part was defined the debt problems, also was decribed the financial literacy. The conclusion of theoretical part was devoted the seniors, their social net and also the home care servise, which is used by seniors. In the practical part, the research data was processing by qualitative research. This research was made by interview with seniors, their relatives and home care servise employees. Also was used the methods of case studies and study of documents. The results of the research was used for the each research questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Eva_Kollerova.pdfPlný text práce748,38 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova VP.pdfPosudek vedoucího práce32,2 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova OP.pdfPosudek oponenta práce23,02 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.