Title: Metody operačního výzkumu a jeho využití v praxi
Other Titles: Methods of operations research and its use in practice
Authors: Lepší, Tomáš
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Lukáš, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10025
Keywords: Operační výzkum;lineární programování;dopravní problém;metoda severozápadního rohu;indexová metoda;Vogelova aproximační metoda;optimalizační metoda.
Keywords in different language: Operations research;linear programming;transportation problem;the method northwest corner;index method;Vogelova approximation method;optimization method.
Abstract: Bakalářské práce se zabývá vybranými metodami operačního výzkumu, jako je lineární programování, dopravní úloha, hromadná obsluha, graf a síťový graf. Jasně a stručně o nich sděluje důležité informace. V praktické části demonstrovala využití dopravní úlohy na vybraných společnostech, kterými jsou Daikin a SGL a na jejich logistickém řetězci, kde bude hledat optimální zásobovací trasy mezi odběrateli a spotřebiteli.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with some methods of operations research such as linear programming, transportation problem, queuing network graph and chart. Clearly and succinctly tells them about important information. Practical part demonstrates the use of transport tasks on selected companies such as Daikin and SGL and their logistics chain, where the search for the optimum supply routes between buyers and consumers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tomas Lepsi.pdfPlný text práce929,44 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,43 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce974,02 kBAdobe PDFView/Open
Lepsi - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce188,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.