Název: Metody operačního výzkumu a jeho využití v praxi
Další názvy: Methods of operations research and its use in practice
Autoři: Lepší, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10025
Klíčová slova: Operační výzkum;lineární programování;dopravní problém;metoda severozápadního rohu;indexová metoda;Vogelova aproximační metoda;optimalizační metoda.
Klíčová slova v dalším jazyce: Operations research;linear programming;transportation problem;the method northwest corner;index method;Vogelova approximation method;optimization method.
Abstrakt: Bakalářské práce se zabývá vybranými metodami operačního výzkumu, jako je lineární programování, dopravní úloha, hromadná obsluha, graf a síťový graf. Jasně a stručně o nich sděluje důležité informace. V praktické části demonstrovala využití dopravní úlohy na vybraných společnostech, kterými jsou Daikin a SGL a na jejich logistickém řetězci, kde bude hledat optimální zásobovací trasy mezi odběrateli a spotřebiteli.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with some methods of operations research such as linear programming, transportation problem, queuing network graph and chart. Clearly and succinctly tells them about important information. Practical part demonstrates the use of transport tasks on selected companies such as Daikin and SGL and their logistics chain, where the search for the optimum supply routes between buyers and consumers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Tomas Lepsi.pdfPlný text práce929,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lepsi - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lepsi - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce974,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lepsi - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce188,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.