Název: Procesorem řízený síťový spínaný regulovatelný napěťový zdroj 0-50V/10A
Další názvy: Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply 0-50V/10A
Autoři: Špán, Václav
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Kubík, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10050
Klíčová slova: spínaný stabilizovaný zdroj;měnič;procesor;elektromagnetická kompatibilita;řídící obvod;vstupní obvod;výstupní obvod;transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: switching stabilized power supply;converter;processor;electromagnetic compatibility;control unit;input circuit;output circuit;transformer
Abstrakt: Tato práce popisuje návrh procesorem řízeného síťového spínaného regulovatelného napěťového zdroje. Řídící jednotka je od firmy Texas Instruments. Zdroj lze regulovat od 0 do 50 voltů a jeho proudová zatížitelnost je 10 ampér. Teoretická část obsahuje modifikace měničů, EMC a výběr procesoru. Praktická část obsahuje návrh měniče.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes the design of Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply. The control unit is made by Texas Instrument. Source can be regulated from 0 to 50 volts. Maximal current load is 10 amperes. The theoretical part contains modification of convertors, EMP and processor selection. Practical part contains design of converter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace5 - Vaclav Span.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050669_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.