Title: Procesorem řízený síťový spínaný regulovatelný napěťový zdroj 0-50V/10A
Other Titles: Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply 0-50V/10A
Authors: Špán, Václav
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Kubík, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10050
Keywords: spínaný stabilizovaný zdroj;měnič;procesor;elektromagnetická kompatibilita;řídící obvod;vstupní obvod;výstupní obvod;transformátor
Keywords in different language: switching stabilized power supply;converter;processor;electromagnetic compatibility;control unit;input circuit;output circuit;transformer
Abstract: Tato práce popisuje návrh procesorem řízeného síťového spínaného regulovatelného napěťového zdroje. Řídící jednotka je od firmy Texas Instruments. Zdroj lze regulovat od 0 do 50 voltů a jeho proudová zatížitelnost je 10 ampér. Teoretická část obsahuje modifikace měničů, EMC a výběr procesoru. Praktická část obsahuje návrh měniče.
Abstract in different language: This work describes the design of Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply. The control unit is made by Texas Instrument. Source can be regulated from 0 to 50 volts. Maximal current load is 10 amperes. The theoretical part contains modification of convertors, EMP and processor selection. Practical part contains design of converter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace5 - Vaclav Span.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
050669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,12 kBAdobe PDFView/Open
050669_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,26 kBAdobe PDFView/Open
050669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.