Název: Možnosti využití kapalin na bázi přírodních esterů ve výkonových transformátorech
Další názvy: Usage possibilities of natural ester fluids for application in power transformers
Autoři: Frydrych, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Polanský, Radek
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10075
Klíčová slova: transformátor;napětí;proud;výkon;magnetický obvod;elektrotechnické plechy;vinutí;izolační systém;suchý transformátor;olejový transformátor;FR3 kapalina;estery
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;voltage;current;power;magnetic circuit;electrotechnical sheets of metal;winding;insulation system;dry transformer;oil transformer;FR3 liquid;esters
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je rozdělená do tří bloků. První blok pojednává o obecném principu transformátoru a jeho jednotlivých funkčních podsystémech. Druhý blok se podrobněji zaobírá problematikou izolačních systémů, kde jsou rozděleny a popsány jak suché tak i olejové transformátory. Cíl této práce je v posledním bloku, kde je věnována pozornost kapalinám na bázi přírodních esterů. Ty by mohly přinést inovaci do izolačního systému transformátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The introduced thesis is divided into three parts. The first part deals with the general principle of transformer and its particular operating subsystems. The second part deals with the issue of insulation systems in detail. In this part, dry and oil transformers are described and classified. The objective of the thesis is in the last part of the thesis, in which the issue of fluids based on natural esters is discussed. This issue could bring innovation to the insulation systems of transformers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti vyuziti kapalin na bazi prirodnich esteru ve vykonovych transformatorech.pdfPlný text práce729,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053396_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce560,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053396_oponent.pdfPosudek oponenta práce521,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053396_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.