Title: Možnosti využití kapalin na bázi přírodních esterů ve výkonových transformátorech
Other Titles: Usage possibilities of natural ester fluids for application in power transformers
Authors: Frydrych, Pavel
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Prosr, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10075
Keywords: transformátor;napětí;proud;výkon;magnetický obvod;elektrotechnické plechy;vinutí;izolační systém;suchý transformátor;olejový transformátor;FR3 kapalina;estery
Keywords in different language: transformer;voltage;current;power;magnetic circuit;electrotechnical sheets of metal;winding;insulation system;dry transformer;oil transformer;FR3 liquid;esters
Abstract: Předkládaná diplomová práce je rozdělená do tří bloků. První blok pojednává o obecném principu transformátoru a jeho jednotlivých funkčních podsystémech. Druhý blok se podrobněji zaobírá problematikou izolačních systémů, kde jsou rozděleny a popsány jak suché tak i olejové transformátory. Cíl této práce je v posledním bloku, kde je věnována pozornost kapalinám na bázi přírodních esterů. Ty by mohly přinést inovaci do izolačního systému transformátorů.
Abstract in different language: The introduced thesis is divided into three parts. The first part deals with the general principle of transformer and its particular operating subsystems. The second part deals with the issue of insulation systems in detail. In this part, dry and oil transformers are described and classified. The objective of the thesis is in the last part of the thesis, in which the issue of fluids based on natural esters is discussed. This issue could bring innovation to the insulation systems of transformers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti vyuziti kapalin na bazi prirodnich esteru ve vykonovych transformatorech.pdfPlný text práce729,24 kBAdobe PDFView/Open
053396_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce560,81 kBAdobe PDFView/Open
053396_oponent.pdfPosudek oponenta práce521,98 kBAdobe PDFView/Open
053396_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.