Název: Návrh trakčního měniče pro 6m bateriový bus
Další názvy: Design of the traction converter for the battery bus 6m
Autoři: Titz, Richard
Vedoucí práce/školitel: Flajtingr, Jiří
Oponent: Káža, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10077
Klíčová slova: trakční měnič;bateriový bus;simulace;výkonová elektronika;urbino electric
Klíčová slova v dalším jazyce: traction converter;battery bus;simulation;power electronics;urbino electric
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení vhodného návrhu trakčního měniče pro 6m bateriový bus včetně výpočtů (simulací) výkonových ztrát (teplot) a technicko - ekonomického srovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on solution suitable for the design of the traction converter for the battery bus 6m including calculations (also simulations) of power loses (and temperature loses) and technical - economic comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Titz_Dipl_Prac.pdfPlný text práce18,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053398_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053398_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053398_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce330,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.