Title: Návrh trakčního měniče pro 6m bateriový bus
Other Titles: Design of the traction converter for the battery bus 6m
Authors: Titz, Richard
Advisor: Flajtingr, Jiří
Referee: Káža, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10077
Keywords: trakční měnič;bateriový bus;simulace;výkonová elektronika;urbino electric
Keywords in different language: traction converter;battery bus;simulation;power electronics;urbino electric
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení vhodného návrhu trakčního měniče pro 6m bateriový bus včetně výpočtů (simulací) výkonových ztrát (teplot) a technicko - ekonomického srovnání.
Abstract in different language: This master thesis is focused on solution suitable for the design of the traction converter for the battery bus 6m including calculations (also simulations) of power loses (and temperature loses) and technical - economic comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titz_Dipl_Prac.pdfPlný text práce18,46 MBAdobe PDFView/Open
053398_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,41 kBAdobe PDFView/Open
053398_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,56 kBAdobe PDFView/Open
053398_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce330,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.