Název: Projekční a konstrukční řešení nabíječe trakční baterie
Další názvy: Design and construction of the traction battery charger
Autoři: Rosecký, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Flajtingr, Jiří
Kůstka, Jakub
Oponent: Havel, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10082
Klíčová slova: nabíječ;baterie;měnič;pulzní snižovač napětí;jednofázový střídač;můstkový usměrňovač;spínací ztráty;propustné ztráty;analýza proudění;sdílení tepla;chlazení;výkonová elektronika;tranzistor IGBT;dioda
Klíčová slova v dalším jazyce: charger;battery;inverter;pulse step-down inverter;single-phase inverter;bridge rectifier;switching losses;static losses;flow analysis;heat transfer;cooling;power electronics;IGBT;diode
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení projekčního a konstrukčního návrhu nabíječe vozové baterie trakčního vozidla. Práce popisuje obecný návrh topologie měniče a požadované parametry. Řeší výběr a dimenzování komponent a výpočet výkonových ztrát. Popisuje konstrukční návrh nabíječe vozové baterie trakčního vozidla a návrh jeho chladicího systému. Závěrem hodnotí dosažené výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents solutions, the projection and the design, of the traction vehicle battery charger. The work describes the general design of the inverter topology and the required parameters. Solves selection and dimensioning of components, calculation of power losses. Describes the design of the vehicle battery charger and design of the cooling system. Finally, evaluate the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lukas_Rosecky.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053404_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053404_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053404_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.