Title: Projekční a konstrukční řešení nabíječe trakční baterie
Other Titles: Design and construction of the traction battery charger
Authors: Rosecký, Lukáš
Advisor: Flajtingr, Jiří
Kůstka, Jakub
Referee: Havel, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10082
Keywords: nabíječ;baterie;měnič;pulzní snižovač napětí;jednofázový střídač;můstkový usměrňovač;spínací ztráty;propustné ztráty;analýza proudění;sdílení tepla;chlazení;výkonová elektronika;tranzistor IGBT;dioda
Keywords in different language: charger;battery;inverter;pulse step-down inverter;single-phase inverter;bridge rectifier;switching losses;static losses;flow analysis;heat transfer;cooling;power electronics;IGBT;diode
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení projekčního a konstrukčního návrhu nabíječe vozové baterie trakčního vozidla. Práce popisuje obecný návrh topologie měniče a požadované parametry. Řeší výběr a dimenzování komponent a výpočet výkonových ztrát. Popisuje konstrukční návrh nabíječe vozové baterie trakčního vozidla a návrh jeho chladicího systému. Závěrem hodnotí dosažené výsledky.
Abstract in different language: The master thesis presents solutions, the projection and the design, of the traction vehicle battery charger. The work describes the general design of the inverter topology and the required parameters. Solves selection and dimensioning of components, calculation of power losses. Describes the design of the vehicle battery charger and design of the cooling system. Finally, evaluate the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas_Rosecky.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFView/Open
053404_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,65 kBAdobe PDFView/Open
053404_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,13 kBAdobe PDFView/Open
053404_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.