Title: Studie začlenění trigenerační stanice do stávajícího systému letiště Qantas - Sydney
Other Titles: Study of embedding a trigeneration plant into the existing system of Qantas airport - Sydney
Authors: Benetka, Lukáš
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Hogya, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10087
Keywords: zátěžný úhel rotoru;rovnice kývání;dynamická stabilita;kinetická energie;metoda ploch;prokluz pólů;kritický úhel;kritický čas vypnutí;synchronizační výkon;výpadek sítě;ostrovní provoz;ochrana ROCOF;zátěžový skok;ochrana Vector shift;absorpční jednotka;LiBr;chladící cyklus;elektrická kompresorová chladící jednotka;plynový motorgenerátor;kogenerace;trigenerace;využití tepla
Keywords in different language: rotor load angle;swing equation;transient stability;kinetic energy;equal area method;pole slip;critical clearing angle;critical clearing time;synchronizing power;loss of mains;island operation;ROCOF;load step;Vector shift;absorption chiller;LiBr;cooling cycle;electric compressor chiller;gas piston genset;cogeneration;trigeneration;heat utilization
Abstract: Diplomová práce řeší vybrané technické problémy s připojováním decentralizovaných energo-center malých výkonů do existujících rozvodných sítí. Je prezentováno řešení skutečně realizované instalace trigenerační stanice s plynovými motorgenerátory a je provedeno zhodnocení dosažených výsledků vzhledem k ekonomickému záměru investora
Abstract in different language: This paper is focused on the specific questions regarding connection of a small embedded power centers. Adaptation of the real trigeneraton gas piston powered engines installation is presented here, folowed by an assessment of the reached results in comparison with intentions of the investor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benetka Lukas.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
053409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,9 kBAdobe PDFView/Open
053409_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,09 kBAdobe PDFView/Open
053409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.