Název: Studie začlenění trigenerační stanice do stávajícího systému letiště Qantas - Sydney
Další názvy: Study of embedding a trigeneration plant into the existing system of Qantas airport - Sydney
Autoři: Benetka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Hogya, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10087
Klíčová slova: zátěžný úhel rotoru;rovnice kývání;dynamická stabilita;kinetická energie;metoda ploch;prokluz pólů;kritický úhel;kritický čas vypnutí;synchronizační výkon;výpadek sítě;ostrovní provoz;ochrana ROCOF;zátěžový skok;ochrana Vector shift;absorpční jednotka;LiBr;chladící cyklus;elektrická kompresorová chladící jednotka;plynový motorgenerátor;kogenerace;trigenerace;využití tepla
Klíčová slova v dalším jazyce: rotor load angle;swing equation;transient stability;kinetic energy;equal area method;pole slip;critical clearing angle;critical clearing time;synchronizing power;loss of mains;island operation;ROCOF;load step;Vector shift;absorption chiller;LiBr;cooling cycle;electric compressor chiller;gas piston genset;cogeneration;trigeneration;heat utilization
Abstrakt: Diplomová práce řeší vybrané technické problémy s připojováním decentralizovaných energo-center malých výkonů do existujících rozvodných sítí. Je prezentováno řešení skutečně realizované instalace trigenerační stanice s plynovými motorgenerátory a je provedeno zhodnocení dosažených výsledků vzhledem k ekonomickému záměru investora
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on the specific questions regarding connection of a small embedded power centers. Adaptation of the real trigeneraton gas piston powered engines installation is presented here, folowed by an assessment of the reached results in comparison with intentions of the investor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Benetka Lukas.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053409_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.