Title: Analýza zatížení a regulačních možností distribučních transformátorů
Other Titles: Analysis of loading and voltage control capability of distribution transformators
Authors: Kuliš, Jakub
Advisor: Tesařová, Miloslava
Kašpírek, Martin
Referee: Mezera, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10098
Keywords: distribuční soustava;distribuční transformátor;analýza;zatížení;regulace napětí
Keywords in different language: distribution system;distribution transformer;analysis;load;voltage control
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o distribučních transformátorech. V první části práce pojednává o distribuční soustavě, základním principu, ztrátách, konstrukci a hledisek při návrhu těchto transformátorů. Je zde uvedena analýza zatížení distribučních transformátorů současného stavu s teoretickým návrhem řešení a opatření. Dále se práce zabývá problematikou regulace napětí, která je zde reprezentována výpočty a různými úvahami.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with distribution transformers. The first part is concerned with a distribution system, the basic principle of a transformer, its losses, design and design considerations. There is an analysis of load of distribution transformers and current solutions. There follows the theoretical design of a transformer together with proposed improvements to the current solutions.solutions Next the work deals with the voltage control capability, both in terms of theoretical and practical calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Kulis.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFView/Open
053533_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,9 kBAdobe PDFView/Open
053533_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,6 kBAdobe PDFView/Open
053533_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce293,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.