Název: Analýza zatížení a regulačních možností distribučních transformátorů
Další názvy: Analysis of loading and voltage control capability of distribution transformators
Autoři: Kuliš, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Kašpírek, Martin
Oponent: Mezera, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10098
Klíčová slova: distribuční soustava;distribuční transformátor;analýza;zatížení;regulace napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;distribution transformer;analysis;load;voltage control
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce pojednává o distribučních transformátorech. V první části práce pojednává o distribuční soustavě, základním principu, ztrátách, konstrukci a hledisek při návrhu těchto transformátorů. Je zde uvedena analýza zatížení distribučních transformátorů současného stavu s teoretickým návrhem řešení a opatření. Dále se práce zabývá problematikou regulace napětí, která je zde reprezentována výpočty a různými úvahami.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with distribution transformers. The first part is concerned with a distribution system, the basic principle of a transformer, its losses, design and design considerations. There is an analysis of load of distribution transformers and current solutions. There follows the theoretical design of a transformer together with proposed improvements to the current solutions.solutions Next the work deals with the voltage control capability, both in terms of theoretical and practical calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jakub_Kulis.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053533_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053533_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053533_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce293,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.