Název: Komplexní řešení diferenciálního modelu třífázového transformátoru v jazyce DYNAST
Další názvy: Complex solution of differencial model of 3-phase transformer in DYNAST programming language
Autoři: Košťál, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Mühlbacher, Jan
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10104
Klíčová slova: třífázový transformátor;programovací jazyk DYNAST;sycení;stavy nakrátko a naprázdno;zapojení vinutí transformátoru;diferenciální popis transformátoru;ustálený a přechodný stav
Klíčová slova v dalším jazyce: three phase transformer;DYNAST programming language;saturation;short circuit and off-load;winding connection of transformer;differencial description of transformer;steady and transient state
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena v teoretické části na popis principu fungování třífázového transformátoru z hlediska uvažování konstrukčního uspořádání a matematického vyjádření probíhajících dějů při chodu transformátoru. Praktická část se zabývá tvorbou programů pro různá zapojení třífázového transformátoru jádrového a plášťového typu.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted theses is focused in the theoretical part on the description of function of three phase transformer in term of respect the constructional configuration and mathematical expression of processes during the movement of transformer. The practical part deals with creation of programs core and shell three phase transformer for different connection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kostal_Jiri_E11N0120P.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053539_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053539_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053539_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce262,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.