Title: Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav
Other Titles: Contingency Analysis for Secure Operation of Transmission Power Systems
Authors: Vykuka, Roman
Advisor: Veleba, Jan
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10105
Keywords: kontingenční analýza;přenosová soustava;řešení chodu soustavy;citlivostní faktory;výpočet transferu činného výkonu;Newton-Raphsonova metoda;fast-decoupled metoda;admitanční matice;kritérium N-1;Python;SciPy;NumPy
Keywords in different language: contingency analysis;transmission power system;power flow;sensitivity factors;line outage distribution factor;power transfer distribution factor;calculation of active power transfer;Newton-Raphson method;fast-decoupled method;admittance matrix;N-1 criterion;Python;SciPy;NumPy
Abstract: Práce se zabývá kontingenční analýzou jako nástrojem pro vyhodnocení bezpečnosti provozu přenosových soustav. Popisuje způsoby provádění kontingenční analýzy opakovaným výpočtem chodu soustavy Newton-Raphsonovou a Fast-Decoupled metodou a dále pomocí citlivostních faktorů. Tyto dva principy jsou porovnány z hlediska přesnosti obdržených výstupů a rychlosti výpočtu. Podstatná část práce je věnována samotnému výpočtu chodu soustavy, akceleraci a stabilizaci numerických metod. Dále jsem pomocí softwaru vytvořeného v rámci této diplomové práce provedl případové studie tří elektrizačních soustav, u kterých jsem vyhodnotil nejslabší místa z hlediska kritéria N-1 a navrhl vhodná nápravná opatření vedoucí k jejich redukci.
Abstract in different language: This thesis deals with the contingency analysis for security evaluation of transmission power systems. Both the Newton-Raphson and Fast-Decoupled power flow methods along with sensitivity factors are comprehensively described. These two methods are mutually compared in terms of solution accuracy and computation time. Main part of this thesis concentrates on the power flow analysis and both acceleration and numerical stabilization techniques of power flow methods. Using the author-developed software, three case studies of transmission power systems were performed in detail to locate their weakest points during sets of contingencies. Suitable remedial actions to satisfy N-1 criterion were designed for eliminating these critical scenarios.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
053540_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,13 kBAdobe PDFView/Open
053540_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,84 kBAdobe PDFView/Open
053540_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,42 kBAdobe PDFView/Open
R_Vykuka_DP_2013.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.