Název: Nasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VN
Další názvy: Application of distribution automation elements in MV overhead networks
Autoři: Babka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Kolář, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10109
Klíčová slova: distribuční automatizace;recloser;úsečník;indikátor poruch;venkovní vedení;spolehlivost dodávky
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution automation;recloser;sectionalizer;fault indicator;overhead lines;supply reliability
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na nasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VN. V úvodu je popsána funkce základních automatizačních prvků a koncepce používané při jejich použití. Následuje metodika nasazování prvků s využitím ukazatelů spolehlivosti dodávky a logické strukturální matice. Na závěr je zpracována případová studie nasazení automatizace na konkrétní části sítě. Navržené varianty jsou porovnány na základě spolehlivosti dodávky a ekonomického hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents deployment of distribution automation for overhead lines in distribution networks. The function of basic automation elements and commonly used conceptions are described at the beginning. The methodology of deployment of distribution automation is based on the supply reliability and the logical structural matrix. Finally, the case study of application of automation in a particular network is performed. Designed variants are compared according to the reliability of supply and the economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_karel_babka.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053544_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.