Title: Nasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VN
Other Titles: Application of distribution automation elements in MV overhead networks
Authors: Babka, Karel
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Kolář, Libor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10109
Keywords: distribuční automatizace;recloser;úsečník;indikátor poruch;venkovní vedení;spolehlivost dodávky
Keywords in different language: distribution automation;recloser;sectionalizer;fault indicator;overhead lines;supply reliability
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na nasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VN. V úvodu je popsána funkce základních automatizačních prvků a koncepce používané při jejich použití. Následuje metodika nasazování prvků s využitím ukazatelů spolehlivosti dodávky a logické strukturální matice. Na závěr je zpracována případová studie nasazení automatizace na konkrétní části sítě. Navržené varianty jsou porovnány na základě spolehlivosti dodávky a ekonomického hodnocení.
Abstract in different language: The master thesis presents deployment of distribution automation for overhead lines in distribution networks. The function of basic automation elements and commonly used conceptions are described at the beginning. The methodology of deployment of distribution automation is based on the supply reliability and the logical structural matrix. Finally, the case study of application of automation in a particular network is performed. Designed variants are compared according to the reliability of supply and the economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_karel_babka.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
053544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,59 kBAdobe PDFView/Open
053544_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,14 kBAdobe PDFView/Open
053544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.