Title: Návrh integrace sluneční elektrárny v provozu malé teplárny spalující biomasu (TDK)
Other Titles: Proposal of integration ?sun? power station in operation of small heating plant that burns biomass (TDK)
Authors: Velíšek, Michal
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10111
Keywords: Obnovitelné zdroje energie;solární energie;fotovoltaická elektrárna;koncentrační solární elektrárna;solární termický systém;SWOT analýza;finanční toky;bod zvratu;vnitřní míra výnosu;čistá současná hodnota
Keywords in different language: Renewable sources of energy;solar energy;photovoltaic power plant;concentrating solar power plant;solar thermal system;SWOT analysis;cash flow;break-even;internal rate of return;net present value
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na integraci solárního systému do provozu malé teplárny spalující biomasu ve Dvoře Králové nad Labem. V první části jsou popsány technologie využívající solární energii. Další část je zaměřena na popis provozu teplárny a hlavních technologických celků. V další je vytvořena SWOT analýza společné výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Hlavní částí práce je návrh integrace termického solárního systému a fotovoltaického systému a jejich ekonomické hodnocení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on integration of solar system in a small heating plant combusting a biomass in Dvůr Králové nad Labem. In the first part are described technologies used for utilization of solar energy. The next part is focused on description of heating plant operation and main technological units. In the next one is created a SWOT analysis of cogeneration electricity and heating from recoverable resources of energy. The main part of this thesis is the proposal of integration thermal solar system and photovoltaic system and their economical evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Michal Velisek.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
053546_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,98 kBAdobe PDFView/Open
053546_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,08 kBAdobe PDFView/Open
053546_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce253,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.