Title: Návrh osvětlovací soustavy průmyslového objektu
Other Titles: Proposal lightning system for industrial building
Authors: Uhlík, Zdeněk
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10115
Keywords: kompaktní zářivka;index podání barev;udržovací činitel;toková metoda;světelný tok;měrný světelný výkon
Keywords in different language: compact fluorescent lamp;color rendering index;maintenance factor;flow method;luminous flux;luminous efficacy
Abstract: Ve své práci jsem se zaměřil na návrh osvětlení průmyslové haly. Zpracoval jsem návrh osvětlovací soustavy tokovou metodou. Tento návrh jsem následně ověřil profesionálním programem. Využil jsem program Modus Wils, ve kterém jsem provedl výpočet intenzity osvětlení v pracovním prostoru a stanovil koeficient rovnoměrnosti osvětlení. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: In my thesis I concentrated on a suggestion of lighting system of industrial building. I worked up the suggestion of the lighting system with flow method. Subsequently I verified this proposal with professional program. I used program Modus Wils, in which I calculated the intensity of light in the work area. Next I determined lighting uniformity coefficient. In conclusion is carried out the economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Uhlik(E11N0140P).pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
053550_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,69 kBAdobe PDFView/Open
053550_oponent.pdfPosudek oponenta práce564,68 kBAdobe PDFView/Open
053550_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.