Název: Návrh osvětlovací soustavy průmyslového objektu
Další názvy: Proposal lightning system for industrial building
Autoři: Uhlík, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10115
Klíčová slova: kompaktní zářivka;index podání barev;udržovací činitel;toková metoda;světelný tok;měrný světelný výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: compact fluorescent lamp;color rendering index;maintenance factor;flow method;luminous flux;luminous efficacy
Abstrakt: Ve své práci jsem se zaměřil na návrh osvětlení průmyslové haly. Zpracoval jsem návrh osvětlovací soustavy tokovou metodou. Tento návrh jsem následně ověřil profesionálním programem. Využil jsem program Modus Wils, ve kterém jsem provedl výpočet intenzity osvětlení v pracovním prostoru a stanovil koeficient rovnoměrnosti osvětlení. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I concentrated on a suggestion of lighting system of industrial building. I worked up the suggestion of the lighting system with flow method. Subsequently I verified this proposal with professional program. I used program Modus Wils, in which I calculated the intensity of light in the work area. Next I determined lighting uniformity coefficient. In conclusion is carried out the economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Uhlik(E11N0140P).pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053550_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053550_oponent.pdfPosudek oponenta práce564,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053550_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.