Název: Energetická bilance solárních systémů pro ohřev TUV pro rodinný domek
Další názvy: Energy balance of solar thermal systems for family houses
Autoři: Ovčačík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10131
Klíčová slova: solární záření;tepelný solární systém;teplá užitková voda;kolektor;energetická bilance
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;solar thermal system;domestic hot water;collector;energy balance
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je popsat možné způsoby využití solárního záření pro ohřev teplé užitkové vody v rodinných domech. Následně pak analyzovat skutečný solární systém provozovaný v daném rodinném domku. Dále navrhnout možná zlepšení a optimalizaci zkoumaného systému a v neposlední řadě provést zhodnocení navrhovaných úprav z energetického i ekonomického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this thesis is to describe possible ways of using the solar energy for water heating in family houses. Then to analyze the real solar system operated in the family house. Further suggest possible improvements and optimization of the investigated system and finally an assessment of the proposed changes in energy and economic terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ovcacik.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053755_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce252,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053755_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053755_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.