Název: Měření a stanovení parametrů prostředí ve vnitřních prostorech
Další názvy: Measurement and determination of environmental parameters of interior
Autoři: Sládková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Olga
Oponent: Gonová, Ilona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10136
Klíčová slova: vnitřní prostředí;měření parametrů;teplota;vlhkost;tepelná pohoda;PMV;PPD;měřicí přístroj
Klíčová slova v dalším jazyce: internal environment;measurement of parameters;temperature;humidity;thermal comfort;PMV;PPD;measurement device
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá měřením a následným posouzením parametrů vnitřního prostředí. Do posouzení jsou zahrnuty nejen parametry vnitřního, ale také vnějšího prostředí. Měření bylo provedeno pomocí případových studií ve čtyřech konkrétních vnitřních pracovních prostorech.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with measurement and assessment of environmental parameters of interior. In the assessment are included besides parameters of interior also the parameters of external environment. The measurement was performed by the case studies in four specific internal environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Veronika_Sladkova_E11N0101P.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053760_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053760_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053760_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.