Title: Měření a stanovení parametrů prostředí ve vnitřních prostorech
Other Titles: Measurement and determination of environmental parameters of interior
Authors: Sládková, Veronika
Advisor: Tůmová, Olga
Referee: Gonová, Ilona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10136
Keywords: vnitřní prostředí;měření parametrů;teplota;vlhkost;tepelná pohoda;PMV;PPD;měřicí přístroj
Keywords in different language: internal environment;measurement of parameters;temperature;humidity;thermal comfort;PMV;PPD;measurement device
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá měřením a následným posouzením parametrů vnitřního prostředí. Do posouzení jsou zahrnuty nejen parametry vnitřního, ale také vnějšího prostředí. Měření bylo provedeno pomocí případových studií ve čtyřech konkrétních vnitřních pracovních prostorech.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with measurement and assessment of environmental parameters of interior. In the assessment are included besides parameters of interior also the parameters of external environment. The measurement was performed by the case studies in four specific internal environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Veronika_Sladkova_E11N0101P.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
053760_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,83 kBAdobe PDFView/Open
053760_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,75 kBAdobe PDFView/Open
053760_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.