Title: Možnosti výroby elektrické energie a tepla v zemědělství
Other Titles: Possibilities of electrical energy and heat production in agriculture
Authors: Veverka, Jiří
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Erlebach, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10139
Keywords: tepelné čerpadlo;odpadní teplo;rekuperace;chlazení mléka;bioplynová stanice;bioplyn;kogenerace;digestát;anaerobní fermentace;fermentor;stájová budova;absorpční chlazení
Keywords in different language: heat pump;waste heat;heat recovery;cooling milk;biogas station;biogas;cogeneration;digestate;anaerobic fermentation;fermenter;stable building;absorptive cooling
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá objasněním možností výroby elektrické energie a tepla v zemědělství. První část práce je zaměřena na teoretické popisy a principy navržených zařízení. Je zde popsána činnost tepelného čerpadla a využívání odpadního tepla z chlazení mléka. Práce také rozebírá jednotlivé části bioplynové stanice a popisuje základní principy anaerobní fermentace organických materiálů. Stěžejní částí práce se věnuje návrhu využití odpadního tepla stáje, možnostem využití tepla vyrobeného při kogeneraci a celkovému návrhu zemědělského provozu jako energetického celku.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is concerned with clarifying the possibilities of production of electricity and heat in agriculture. The first part is focused on the theoretical descriptions and principles of the proposed facilities. It describes heat pump operation and the use of waste heat from the cooling of the milk. The thesis also analyzes the individual parts a biogas plant and describes the basic principles of anaerobic fermentation of organic materials. The main section deals with a design of utilization waste heat from stable, the possibilities of usage of heat produced in cogeneration and the overall design of the agricultural operation as energy unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Moznosti_vyroby_elektricke_energie_a_tepla_v_zemedelstvi_Jiri_Veverka.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
053763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,2 kBAdobe PDFView/Open
053763_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,23 kBAdobe PDFView/Open
053763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.