Title: Kompenzace zpětných vlivů na distribuční soustavu u vybraných el. zařízení
Other Titles: The compesation of regresive influences on distribution system in selected electrical appliance
Authors: Karlovec, Josef
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10148
Keywords: kompenzace;impedance;soustava;katr;transformátor;vlivy;měření;kabel;kvalita;flikr;výkon;emise;metoda;norma;pravidla;uzemění;jištění
Keywords in different language: compezation;impedance;system;lead;saw;transformer;distorting;efects;measurement;cable;quality;flicker;achievement;emission;method;norm;rule;earth;protection
Abstract: Tato diplomová práce analyzuje zpětné vlivy vybraných elektrických zařízení (katr a bodové svářecí stroje) na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. Se změřením na analýzu naměřených hodnot zpětných vlivů vybraných el. zařízení. Výpočtem navrhneme el. zařízení, které by v dostatečné účinnosti kompenzovalo zpětné vlivy u jednoho zvoleného zařízení. Měřením ověříme účinnost navrženého kompenzačního zařízení na vybraném el. zařízení. Výsledné parametry porovnáme v analýze zpětných vlivů před instalací tohoto zařízení a po jeho instalaci a provedeme závěr. Součástí této diplomové práce jsou vyhodnocovací grafy a fotodokumentace.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals some regressive influences of an appliance (a saw and a spot welder) to whole distribution systém ČEZ Distribuce, a.s. The thesis is focusing pricipally on relative voltage change and flicker.The measurement to analyze the measured values of reverse effects of selected el. device. El. calculations suggest device that would sufficiently offset the effectiveness of feedback effects in a selected device. The calculation brings the optimum values of connection to supply system and the following mesuring verifies the values. This dissertation thesis contains also some evaluation graphs and a photodocumentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlovec DP.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
054013_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,4 kBAdobe PDFView/Open
054013_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,61 kBAdobe PDFView/Open
054013_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.