Title: Freddie Mercury skladatel (rozbor skladeb Bohemian Rapsody, Barcelona)
Other Titles: Freddie Mercury - composer (Analysis of composition Bohemian Rapsody, Barcelona)
Authors: Kovský, Petr
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10152
Keywords: Freddie Mercury;Montserrat Caballé;Bohemian Rhapsody;Barcelona;Queen
Keywords in different language: Freddie Mercury;Montserrat Caballé;Bohemian Rhapsody;Barcelona;Queen
Abstract: Moje bakalářská práce má název Freddie Mercury skladatel (rozbor skladeb Bohemian Rhapsody, Barcelona). V první části se zabývám objasněním základních pojmů jako jsou: Vývoj rockové hudby ve 20 a 30. letech 20. století, Rhythm & Blues, Blues, Rock. Dále zmiňuji vývoj hudby před a během vzniku skupiny Queen, její vznik a životopisná data Freddieho Mercuryho a jeho kolegů. Následující stať pojednává o spolupráci Freddieho Mercuryho s operní pěvkyní Montserrat Caballé. V praktické části se zabývám analýzou a sondami do jednotlivých složek skladeb Bohemian Rhapsody a Barcelona.
Abstract in different language: My thesis is entitled Freddie Mercury as a songwriter(analysis of the tracks Bohemian Rhapsody, Barcelona). The first part deals with the explanation of basic concepts such as: development of rock music in the 20 and 30 20th century, Rhythm & Blues, Blues, Rock. Further I mention the development of music before and during the formation of Queen, the origin of the band Queen and biographical data of Freddie Mercury and his colleagues. The following chapter deals with cooperation of Freddie Mercury with opera singer Montserrat Caballé. In the practical part it deals with analysis of individual musical components in both songs Bohemian Rhapsody and Barcelona.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Freddie.Mercury.skladatel.pdfPlný text práce28,99 MBAdobe PDFView/Open
Kovsky_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce444,37 kBAdobe PDFView/Open
Kovsky_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce472,08 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Kovsky.pdfPrůběh obhajoby práce129,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.