Název: Freddie Mercury skladatel (rozbor skladeb Bohemian Rapsody, Barcelona)
Další názvy: Freddie Mercury - composer (Analysis of composition Bohemian Rapsody, Barcelona)
Autoři: Kovský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10152
Klíčová slova: Freddie Mercury;Montserrat Caballé;Bohemian Rhapsody;Barcelona;Queen
Klíčová slova v dalším jazyce: Freddie Mercury;Montserrat Caballé;Bohemian Rhapsody;Barcelona;Queen
Abstrakt: Moje bakalářská práce má název Freddie Mercury skladatel (rozbor skladeb Bohemian Rhapsody, Barcelona). V první části se zabývám objasněním základních pojmů jako jsou: Vývoj rockové hudby ve 20 a 30. letech 20. století, Rhythm & Blues, Blues, Rock. Dále zmiňuji vývoj hudby před a během vzniku skupiny Queen, její vznik a životopisná data Freddieho Mercuryho a jeho kolegů. Následující stať pojednává o spolupráci Freddieho Mercuryho s operní pěvkyní Montserrat Caballé. V praktické části se zabývám analýzou a sondami do jednotlivých složek skladeb Bohemian Rhapsody a Barcelona.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is entitled Freddie Mercury as a songwriter(analysis of the tracks Bohemian Rhapsody, Barcelona). The first part deals with the explanation of basic concepts such as: development of rock music in the 20 and 30 20th century, Rhythm & Blues, Blues, Rock. Further I mention the development of music before and during the formation of Queen, the origin of the band Queen and biographical data of Freddie Mercury and his colleagues. The following chapter deals with cooperation of Freddie Mercury with opera singer Montserrat Caballé. In the practical part it deals with analysis of individual musical components in both songs Bohemian Rhapsody and Barcelona.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Freddie.Mercury.skladatel.pdfPlný text práce28,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovsky_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce444,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovsky_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce472,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Kovsky.pdfPrůběh obhajoby práce129,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.