Název: Historie hudebních aktivit na Kladensku
Další názvy: The history of musical activities in the Kladno region
Autoři: Poštolka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10166
Klíčová slova: hudební regionalistika;Kladno;Antonín Dvořák;Váša Suk;Kladenský region;hudební aktivity;sbor;divadlo;hornická kultura;filharmonie
Klíčová slova v dalším jazyce: musical activities;Kladno;Antonín Dvořák;Váša Suk;Kladno region;music religious;choir;theater;mining culture
Abstrakt: Předmětem této práce je zmapování poměrně bohaté hudební historie kladenského regionu.První kapitola se zabývá nejstaršími hudebními památkami, které se v okolí města Kladna nacházejí. Práce samotná je rozdělena do několika samostatných kapitol, které popisují nejznámější a z hlediska významu pro celý region také ty nejdůležitější instituce a osobnosti.Cílem pak není pouze shrnutí obecné hudební historie dané oblasti, ale také analýza vztahu kladenského regionu k jiným regionům v rámci České republiky a v některých případech také k zahraničí.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of this work is to describe the history of music around the Kladno region. The first chapter deals with oldest musical monuments that can be found around Kladno. The thesis itself is divided into separate chapters, which describe most well-known and in terms of importance for the whole region, the most important institutions and personalities. The work is not just the summary of the history of music in Kladno region, but also an analysis of the relationship to other regions within the Czech Republic, but also in some cases abroad.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jakub Postolka - 2013 - FPE ZCU.pdfPlný text práce797,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Postolka_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce558,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Postolka_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce532,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Postolka.pdfPrůběh obhajoby práce136,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.