Title: Historie hudebních aktivit na Kladensku
Other Titles: The history of musical activities in the Kladno region
Authors: Poštolka, Jakub
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10166
Keywords: hudební regionalistika;Kladno;Antonín Dvořák;Váša Suk;Kladenský region;hudební aktivity;sbor;divadlo;hornická kultura;filharmonie
Keywords in different language: musical activities;Kladno;Antonín Dvořák;Váša Suk;Kladno region;music religious;choir;theater;mining culture
Abstract: Předmětem této práce je zmapování poměrně bohaté hudební historie kladenského regionu.První kapitola se zabývá nejstaršími hudebními památkami, které se v okolí města Kladna nacházejí. Práce samotná je rozdělena do několika samostatných kapitol, které popisují nejznámější a z hlediska významu pro celý region také ty nejdůležitější instituce a osobnosti.Cílem pak není pouze shrnutí obecné hudební historie dané oblasti, ale také analýza vztahu kladenského regionu k jiným regionům v rámci České republiky a v některých případech také k zahraničí.
Abstract in different language: Subject of this work is to describe the history of music around the Kladno region. The first chapter deals with oldest musical monuments that can be found around Kladno. The thesis itself is divided into separate chapters, which describe most well-known and in terms of importance for the whole region, the most important institutions and personalities. The work is not just the summary of the history of music in Kladno region, but also an analysis of the relationship to other regions within the Czech Republic, but also in some cases abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jakub Postolka - 2013 - FPE ZCU.pdfPlný text práce797,65 kBAdobe PDFView/Open
Postolka_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce558,72 kBAdobe PDFView/Open
Postolka_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce532,58 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Postolka.pdfPrůběh obhajoby práce136,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.