Název: Muzikoterapie - pomoc v životě i ve škole
Další názvy: Music Therapy - the help in life and at school
Autoři: Hanslová, Lucie Patricie
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10175
Klíčová slova: muzikoterapie;specifické poruchy učení;technika;motorika;percepce;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: music therapy;specific learning disability;technique;motor activity;perception;communication
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o muzikoterapii, jejích formách, metodách, technikách a modelech. Zároveň se zaměřuje na definici a etiologii vzniku specifických poruch učení. Představuje možné kompenzační mechanismy, ať už čistě pedagogické nebo muzikoterapeutické. Dále přináší koncepci běžné vyučovací hodiny, kterou lze uplatnit na prvním i druhém stupni základní školy. Za hlavní cíl bylo vytyčeno hledání možností, jak zkvalitnit a zjednodušit edukační proces pro děti bez dysfunkcí i se specifickými poruchami učení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the usage of methods and models of musicotherapy at educating children with specific learning disabilities. The thesis is divided into two chapters. In thetheoretical part I the author was dealing with musicotherapy, its determination, forms, methods, models. In the theoretical part II the author presented information about specific learning disabilities, the most often occured on the area of the Czech Republic and also pointed on the fact that the music is not only a means for pleasure of the ear, but it can also have a relaxation, regeneration and mainly a therapeutic might.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hanslova - BP.pdfPlný text práce566,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanslova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce686,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanslova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce622,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanslova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce155,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.