Title: Muzikoterapie - pomoc v životě i ve škole
Other Titles: Music Therapy - the help in life and at school
Authors: Hanslová, Lucie Patricie
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10175
Keywords: muzikoterapie;specifické poruchy učení;technika;motorika;percepce;komunikace
Keywords in different language: music therapy;specific learning disability;technique;motor activity;perception;communication
Abstract: Bakalářská práce pojednává o muzikoterapii, jejích formách, metodách, technikách a modelech. Zároveň se zaměřuje na definici a etiologii vzniku specifických poruch učení. Představuje možné kompenzační mechanismy, ať už čistě pedagogické nebo muzikoterapeutické. Dále přináší koncepci běžné vyučovací hodiny, kterou lze uplatnit na prvním i druhém stupni základní školy. Za hlavní cíl bylo vytyčeno hledání možností, jak zkvalitnit a zjednodušit edukační proces pro děti bez dysfunkcí i se specifickými poruchami učení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the usage of methods and models of musicotherapy at educating children with specific learning disabilities. The thesis is divided into two chapters. In thetheoretical part I the author was dealing with musicotherapy, its determination, forms, methods, models. In the theoretical part II the author presented information about specific learning disabilities, the most often occured on the area of the Czech Republic and also pointed on the fact that the music is not only a means for pleasure of the ear, but it can also have a relaxation, regeneration and mainly a therapeutic might.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanslova - BP.pdfPlný text práce566,95 kBAdobe PDFView/Open
Hanslova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce686,39 kBAdobe PDFView/Open
Hanslova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce622,52 kBAdobe PDFView/Open
Hanslova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce155,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.