Title: Zpětnost v trestním právu
Other Titles: The relation between law and recidivism
Authors: Světlíková, Barbora
Advisor: Wipplinger, Eduard
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10184
Keywords: recidia;kriminologie;penologie;prevence;účel trestu
Keywords in different language: recidivism;criminology;penology;prevention;purpose of punishment
Abstract: Práce komplexně zkoumá recidivu, a to nejen z pohledu trestněprávního, kdy nechybí srovnání s trestním právem v rámci EU a též s trestněprávní úpravou na Slovensku.Zabývá se také vlivem vědních oborů jako je kriminologie a penologie na danou problematiku.
Abstract in different language: The study is focused on recidivism and not onely from the criminal law view. Comparisson with criminal law regulation of EU and also with criminal law regulation of Slovak Republic. The influence of scientific disciplines such as criminology and penology in this study is also noted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Zpetnost v trestnim pravu.pdfPlný text práce788,23 kBAdobe PDFView/Open
Svetlikova_vedouci_Wipplinger.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Svetlikova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce791,79 kBAdobe PDFView/Open
Svetlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce732,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.